Bondböna

Bondbönsorter för ökande efterfrågan

Bondböna

Odlingen av bondböna har ökat i Finland under de senaste åren i verkligt snabb takt, eftersom efterfrågan på inhemsk råvara är stor inom såväl foder- som livsmedelsindustrin. För det ökande behovet producerar Boreals förädlingsprogram för bondböna för våra förhållanden lämpliga sorter, hos vilka tidig mognad och avkastning förenas, och vilka dessutom har bra proteinhalt. Genom förädling har vi även hos bondbönan lyckats minska mängden föreningar som begränsar foderanvändning. Den första sorten med låg vicin- och konvicinhalt, Vire, godkändes på sortlistan år 2018.

Proteinhaltig klassiker
En tidig bondbönsort för proteinfoderproduktion.
Mycket rikt avkastande bondböna
Louhi är en mycket rikt avkastande bondböna som ger en avsevärd förbättring i avkastning i förhållande till föregående sorterna.
Mycket tidig bondböna
En liten fröstorlek underlättar sådden samt tröskning och torkning, och tryggar skördens grobarhet.
Protein för alla magar
Vire är en ytterst rikt avkastande, odlingssäker bondböna med kraftig stängel. Den lämpar sig både som människoföda och som foder för alla husdjur. Låg vicin- och konvicinhalt.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK