Utsäde

Ett livskraftigt utsäde ger det bästa utgångsläget för tillväxt och en bra skörd. Certifierat utsäde får du hos de utsädeshandlar som vi har ingått ett sortrepresentationsavtal med.

Ett bestånd som snabbt och jämnt skjuter skott är särskilt under Finlands korta sommar med snabb rytm en central faktor för att uppnå en bra skörd. Det bästa utgångsläget för tillväxt ger ett livskraftigt utsäde som är friskt och rent samt har bra grobarhet.

Endast certifierat, dvs. officiellt bekräftat utsäde får marknadsföras som utsäde i Finland. Certifierat utsäde produceras i huvudsak av sorter vars odlingsegenskaper har undersökts i Finland i officiella sortförsök och vilka växtsortsnämnden har godkänt till den nationella växtsortlistan. Certifieringen garanterar kvaliteten på utsädet. Den berättar också att utsädespartiet har granskats omsorgsfullt.

Livsmedelsverkets utsädesenhet övervakar produktionskedjan för certifierat utsäde från utsädesodlarens åker ända fram till handeln. På så sätt garanteras att det utsäde som finns till försäljning uppfyller lagens krav och är friskt, rent, sortäkta och har bra grobarhet. Ett certifierat utsädesparti känns igen på ett garantibevis som är fastsatt på den slutna förpackningen. Iståndsättning och förpackning av certifierade utsädespartier är tillståndspliktig verksamhet.

Läs mera om produktion av certifierat utsäde på Livsmedelsverkets sidor

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK