Korn

Odlingssäkra och högklassiga sorter för hela Finland

Korn, tvåradigt

I förädlingsprogrammen för tvåradigt korn är vårt mål att utveckla mångsidigt användbara maltkornsorter. Utöver maltkvalitet lägger vi därför i förädlingen vikt vid särskilt avkastning i förhållande till växttid och kärnkvalitet, så att våra sorter är lockande alternativ också för de odlare som vill producera foder- eller stärkelsekorn. Genom förädling av sjukdomsresistens har vi gett våra sorter en mångsidig grundresistens mot de vanliga sjukdomarna hos korn i Finland. Stråstyrka är en del av kvalitetssäkerheten så att kärnkvaliteten och den för maltkornet viktiga grobarheten bevaras på en hög nivå även under fuktiga höstar.

  • Nyhet
Odlingssäkert och stabilt maltkorn
Ytterst rikt avkastande och mycket odlingssäker sort för odling av maltkorn. Mycket bra sjukdomsresistens och styvt strå. Även den stabila mältningskvaliteten får tack.
Odlingssäker korn med god mältningskvalitet
Den mycket rikt avkastande sorten Harbinger är tack vare sitt styva strå och sin goda sjukdomsresistens en odlingssäker sort.
Ett tidigt specialmaltkorn för nordliga tillväxtförhållanden
I sorten, som har utvecklats genom samarbete mellan Viking Malt och Boreal, har goda odlingsegenskaper och de specialegenskaper som den industri som använder skörden behöver förenats.
Mycket avkastande maltkorn
Trekker producerar högklassig avkastning med stora kärnor och låg proteinhalt i olika förhållanden.
Tidigt, rikt avkastande specialmaltkorn av toppkvalitet
Hos Vipekka förenas goda odlingsegenskaper och specialegenskaper, vilka den industri som använder skörden behöver.

Korn, flerradigt

I förädlingsprogrammen för flerradigt korn utvecklar vi sorter, hos vars odlingsegenskaper vi lägger vikt vid i synnerhet avkastning, stråstyrka och sjukdomsresistens. Kvalitetsegenskaperna hos våra kornsorter förädlar vi enligt användningsbehovet för skörden, och vi fäster uppmärksamhet vid sorternas protein- och stärkelsehalt, hektolitervikt, kärnstorlek och tusenkornsvikt. Vi har lyckats öka avkastningen hos flerradiga kornsorter utan att bli tvungna att pruta på deras tidiga mognad. Å andra sidan har vi för odling introducerat även mycket rikt avkastande sorter med sen mognad.

Rikt avkastande sort med stora kärnor
Mycket högklassig och rikt avkastande flerradig korn för hela kornodlingsområdet
Ett tidigt flerradigt korn som utmärker sig med sin avkastning
Aukusti hör till sorturvalets tidigaste kornsorter. Ett styvt strå och en utmärkt kärnkvalitet.
Flerradigt korn av toppklass
Elmeri är ett mycket rikt avkastande och stråstyvt flerradigt korn. Ganska sen mognad.
Mycket stråstyv, storkärnig och rikt avkastande flerradig korn
Mycket rikt avkastande flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela kornodlingsområdet.
Tidig och högklassig
En mycket högklassig sort med utmärkta agronomiska egenskaper. Tidig mognad, god avkastningspotential, mycket bra stråstyrka, bra sjukdomsresistens och god kvalitet ger ett klart mervärde till odlingen av flerradigt korn.
Stråstyv favoritkorn
Hög avkastningspotential, god stråstyrka och utmärkt sjukdomsresistens.
Toppkvalitet och -avkastning
Högklassig och stråstyv Severi är mycket resistent mot mjöldagg och sköldfläcksjuka.
Mycket rikt avkastande stärkelse- och foderkorn
Turkka har stora kärnor med hög kvalitet. Sorten är ett mycket stråstyvt flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela odlingsområdet för korn.
Tidigt och högklassigt flerradigt korn
I Vertti kombineras tidig mognad, mycket styvt strå, bra sjukdomsresistens och hög kvalitet.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK