Vallväxter

Kvalitet i och vinterhärdighet för vallproduktion

I våra vallprogram förädlar vi sorter som är vinterhärdiga och rikt avkastande, som har bra utfodringskvalitet och som tål torka och andra extrema väderfenomen. De viktigaste vallväxterna i våra förädlingsprogram är timotej, ängssvingel, rörsvingel och rödklöver.

För att uppnå en bra utfodringskvalitet fäster vi i förädlingen uppmärksamhet vid fodrets smältbarhet och proteinhalt. Avkastningen strävar vi efter att höja särskilt genom sorternas återväxtförmåga. För oss är det viktigt att en sort är fortsatt produktiv i vallen i åtminstone tre år. Våra vinterhärdiga sorter passar bra för odling även inom de allra nordligaste odlingszonerna.

Timotej

  • Nyhet
Vinterhärdig timotej med hög avkastning
Mycket vinterhärdig sort för tre skördar. Producerar toppskördar i alla skördar. Timotejsorternas absoluta avkastningselit.
Smältbar och smaklig
En kvalitetstimotej med mycket högt D-värde. Den lämpar sig för såväl tre som även två slåttrar. God avkastningsnivå och bra vinterhärdighet.

Ängssvingel

Kvalitet i tre slåttrar
En rikt avkastande och vinterhärdig ängssvingelsort vars foderkvalitet är hög. Återväxtförmågan räcker till även för en tredje slåtter.
Rikt avkastande, härdig och högklassig ängssvingel
Högklassig och härdig ängssvingelsort med ytterst hög avkastning
En vinterhärdig och rikt avkastande ängssvingelsort
  • Nyhet
I toppen för avkastning hos ängssvingel
Santtu är en ytterst rikt avkastande och mycket vinterhärdig ängssvingelsort med god foderkvalitet.
Högklassig och vinterhärdig

Rörsvingel

Rikt avkastande, härdig och högklassig
Rikt avkastande rörsvingel för odling i hela Finland

Engelskt rajgräs

Ett snabbväxande rajgräs med hög kvalitet

Rödklöver

Rödklöver för hela vallodlingsområdet
Saija är en rikt avkastande och vinterhärdig diploid rödklöver vars återväxtförmåga är god.
Vinterhärdighet på toppnivå
Rikt avkastande och mycket vinterhärdig diploid rödklöver, vars återväxtförmåga är god.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK