Sortrepresentanter

Odlare har möjlighet att köpa utsäde av de sorter som vi har förädlat från de utsädeshandlar som vi har ingått ett sortrepresentationsavtal med. Utsädeshandlarna producerar certifierat utsäde av de sorter som de representerar, och marknadsför och säljer det till odlarna.

Vårt omsorgsfullt valda distributionsnätverk täcker hela landet. I Finland finns det över 400 försäljningsställen som levererar utsäde av Boreals sorter.

Bekanta dig med våra samarbetspartners representationssorter!

 

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK