Vete

Kvalitet för bakning, säkerhet i odling

Vårvete

I Boreals förädlingsprogram kan vårvetesorterna klassificeras som tidiga vetesorter med hög proteinhalt, huvudtypens kvarnvetesorter och sena vetesorter med hög avkastningspotential. I förädlingen av kvarnvete fäster vi särskild uppmärksamhet vid glutenets kvalitetsegenskaper och falltalets stabilitet. En tillräcklig proteinhalt och en hög stärkelsehalt är å andra sidan viktiga egenskaper då vi förädlar sorter till foderanvändning. Utöver kvalitetsegenskaperna fäster vi i förädlingen alltid uppmärksamhet även vid avkastning och sjukdomsresistens.

Mycket tidigt kvarnvete
Mycket tidigt och rikt avkastande kvalitetsvete särskilt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete.
Kvarnvete som briljerar med sitt falltal
Ett mycket tidigt vårvete som briljerar med sitt falltal. En hög hektolitervikt och utmärkta glutenegenskaper garanterar lämpligheten som kvarnvete. Med vetesorter av huvudtyp producerar Hilkka en konkurrenskraftig skörd inom de nordligare odlingszonerna.
Proteinhaltig sort med stora kärnor
Ett mycket tidigt och rikt avkastande vårvete, vars stora kärnor, utmärkta foderkvalitet och höga proteinhalt gör det till ett verkligt bra fodervete.
Toppkvalitet för bakning
Rikt avkastande sort med stora kärnor. Ganska hög proteinhalt, goda falltalsegenskaper och utmärkt glutenkvalitet.
Avkastningspotential för odling inom zon I
Leidi är ett ytterst rikt avkastande vårvete. Som en sen sort med avseende på växttid passar den bäst för odling inom zon I.
Vårvete av toppkvalitet
Kvalitetsvete med stora kärnor. Mycket hög proteinhalt och utmärkt glutenkvalitet.

Höstvete

Hos höstvetesorter är en bra härdighet mot vinter och utvintringssvampar viktiga förädlingsmål för oss utöver avkastningen. Kvarnvetets viktiga kvalitetsegenskaper är hektolitervikt, proteinhalt och falltal. Då vi förädlar sorter till foderanvändning strävar vi i synnerhet efter en tillräcklig proteinhalt för vetet.

Härdigt höstvete för varierande förhållanden
Botnica klarar sig över även en besvärligare vinter och vår. Den stråstyva sorten producerar en bra och kvalitetsmässigt stabil skörd.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK