Vete

Kvalitet för bakning, säkerhet i odling

Vårvete

I Boreals förädlingsprogram kan vårvetesorterna klassificeras som tidiga vetesorter med hög proteinhalt, huvudtypens kvarnvetesorter och sena vetesorter med hög avkastningspotential. I förädlingen av kvarnvete fäster vi särskild uppmärksamhet vid glutenets kvalitetsegenskaper och falltalets stabilitet. En tillräcklig proteinhalt och en hög stärkelsehalt är å andra sidan viktiga egenskaper då vi förädlar sorter till foderanvändning. Utöver kvalitetsegenskaperna fäster vi i förädlingen alltid uppmärksamhet även vid avkastning och sjukdomsresistens.

Vårvete med tidig mognad och hög proteinhalt
I Anniina förenas på ett exceptionellt bra sätt tidig mognad, hög avkastningsförmåga och hög proteinhalt.
Mycket tidigt kvarnvete
Mycket tidigt och rikt avkastande kvalitetsvete särskilt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete.
  • Nyhet
Proteinhaltig sort med stora kärnor
Ett mycket tidigt och rikt avkastande vårvete, vars stora kärnor, utmärkta foderkvalitet och höga proteinhalt gör det till ett verkligt bra fodervete.
  • Nyhet
Toppkvalitet för bakning
Rikt avkastande sort med stora kärnor. Ganska hög proteinhalt, goda falltalsegenskaper och utmärkt glutenkvalitet.
Falltal av högsta kvalitet
Kreivi lämpar sig utmärkt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete.
Avkastningspotential för odling inom zon I
Leidi är ett ytterst rikt avkastande vårvete. Som en sen sort med avseende på växttid passar den bäst för odling inom zon I.
Vårvete av toppkvalitet
Kvalitetsvete med stora kärnor. Mycket hög proteinhalt och utmärkt glutenkvalitet.
En säker skördeproducent
Ett styvt strå och en hög proteinhalt gör Wappu till ett utmärkt alternativ för produktion av fodervete.

Höstvete

Hos höstvetesorter är en bra härdighet mot vinter och utvintringssvampar viktiga förädlingsmål för oss utöver avkastningen. Kvarnvetets viktiga kvalitetsegenskaper är hektolitervikt, proteinhalt och falltal. Då vi förädlar sorter till foderanvändning strävar vi i synnerhet efter en tillräcklig proteinhalt för vetet.

Härdigt höstvete för varierande förhållanden
Botnica klarar sig över även en besvärligare vinter och vår. Den stråstyva sorten producerar en bra och kvalitetsmässigt stabil skörd.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK