Havre

Kvalitetshavre för ökande efterfrågan

Havre

Boreals havreförädlingsprogram har för våra nordliga tillväxtförhållanden producerat mycket stråstyva sorter, hos vilka vi har lyckats förena tidig mognad med hög avkastning. Vid sidan av tidiga havresorter förädlar vi också havresorter med sen mognad för de sydligare delarna av Finland, för de nordiska länderna och för Baltikum.

Utöver hög avkastning och goda odlingstekniska egenskaper utvecklar vi sorternas kvalitetsegenskaper med beaktande av användningsändamålet för skörden. Av foderegenskaperna är de viktigaste en hög protein- och fetthalt, en jämn kärnstorlek och en bra hektolitervikt. Med tanke på kvarnanvändning är nyckelegenskaperna ett tunt skal och en tillräckligt stor kärnstorlek samt hur skalet lossnar. Vi har lyckats förädla även specialegenskaper hos våra havresorter, av vilka vår havre med hög betaglukan är ett exempel. Alla våra nya havresorter har gått igenom Fusarium- och toxintestning, genom vilken vi försäkrar oss om att inga mottagliga sorter kommer ut på marknaden.

Odlingssäker sort för produktion av kvarnhavre
Den mycket stråstyva sorten Donna är ett rikt avkastande och högklassigt alternativ för produktion av livsmedels- och exporthavre i södra och västra Finland.
Högklassig avkastning för industri- och gårdsanvändning
Odlingssäker, sen havresort för produktion av livsmedels- och foderhavre. Ett lite längre, men ändå styvt strå är till fördel särskilt under sådana växtperioder då bestånden lider av vattenbrist.
Tidig skörd i styvt strå
En mycket rikt avkastande tidig havresort. Stråstyrkan och den goda kvaliteten garanterar mångsidiga användningsmöjligheter inom industrin, på gårdar och för export.
Tidig havre med stora kärnor
En tidig, men mycket rikt avkastande havre. Stora kärnor och utmärkt kärnkvalitet.
Kvalitet för industriell användning
Nella är en av de mest rikt avkastande tidiga havresorterna och den passar utmärkt för användning inom kvarnindustrin med avseende på kvalitet. Speciellt för Nella är bra kärnstorlek och sorteringsgrad.
  • Nyhet
Toppskörd även i utmanande förhållanden
Av de sena havresorterna hör Nestor till sorterna med tidigast mognad och överträffar sina konkurrenter inom många egenskaper. En mycket rikt avkastande och stråstyv havre, vars kvalitetsegenskaper tål jämförelse.
Kvarnkvalitet när den är som bäst
En tidig sort som har mycket höga avkastningspotential. Produktionen av denna högklassiga, speciellt för kvarnanvändning lämpliga havren är möjlig i hela Finland.
Utmärkt kvarnhavre
Oiva är en mycket högklassig och rikt avkastande sort som passar utmärkt för produktion av kvarnhavre. Ett styvt strå garanterar kvaliteten hos Oiva.
Högklassig havre även för specialanvändning
En rikt avkastande sort som kvalitetsmässigt passar utmärkt till kvarnhavrens råvaruproduktion. Tack vare sin relativt höga betaglukanhalt lämpar sig Perttu även för produktion av grynhavre.
Kvalitetshavre med hög betaglukanhalt
Taika är en bra helhet av lämplig växttid, avkastning och utmärkt kvalitet. Ett tämligen långt och styvt strå gör sorten säkrare att odla.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK