Ärt

Stjälkstyva ärtsorter till livsmedel och foder

Ärt

Av ärt förädlar vi sorter för såväl livsmedels- som foderanvändning. Som matärter i hemlandet väljer vi grönfröiga sorter med goda kokningsegenskaper. I kvaliteten på gulfröiga foderärter satsar vi på en hög proteinhalt. Utöver dessa egenskaper kräver vi av alla våra ärtsorter oberoende av användningsändamål hög avkastning och bra stjälkstyrka.

Högklassig matärt
Mycket rikt avkastande grönfröig ärtsort. God kokningskvalitet samt hög proteinhalt.
Protein i styv stjälk
Rikt avkastande, stjälkstyv, gulfröig ärt för inhemsk proteinproduktion. God foderkvalitet.
Ytterst rikt avkastande matärt
Matilda är en ytterst rikt avkastande grönfröig ärtsort, som passar både som matärt och till produktion av proteinfoder. Kokningskvaliteten är utmärkt.
Mycket rikt avkastande foderärt
Rocket är en rikt avkastande gulfröig ärtsort som passar bra för foderanvändning. Rocket är lämplig för förhållandena i södra Finland.
Foderärt med kraftig stjälk
Rikt avkastande, grönfröig ärt med kraftig stjälk. Sisu kan odlas både som foder och som matärt.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK