Ärt

Stjälkstyva ärtsorter till livsmedel och foder

Ärt

Av ärt förädlar vi sorter för såväl livsmedels- som foderanvändning. Som matärter i hemlandet väljer vi grönfröiga sorter med goda kokningsegenskaper. I kvaliteten på gulfröiga foderärter satsar vi på en hög proteinhalt. Utöver dessa egenskaper kräver vi av alla våra ärtsorter oberoende av användningsändamål hög avkastning och bra stjälkstyrka.

Eso

  Frodig, rikt avkastande foderärt
  Ytterst rikt avkastande, frodig och stjälkstyv gulfröig foderärt. Eso anpassar sig till varierande förhållanden och därför odlas sorten i många länder runtom i världen.
  Högklassig matärt
  Mycket rikt avkastande grönfröig ärtsort. God kokningskvalitet samt hög proteinhalt.
  Protein i styv stjälk
  Rikt avkastande, stjälkstyv, gulfröig ärt för inhemsk proteinproduktion. God foderkvalitet.
  Ytterst rikt avkastande matärt
  Matilda är en ytterst rikt avkastande grönfröig ärtsort, som passar både som matärt och till produktion av proteinfoder. Kokningskvaliteten är utmärkt.
  Foderärt med kraftig stjälk
  Rikt avkastande, grönfröig ärt med kraftig stjälk. Sisu kan odlas både som foder och som matärt.

  Bekanta dig med våra sorter

  BOREAL_LOGO_WHITE

  Boreal Växtförädling Ab

  Myllytie 10, 31600 Jokioinen

  Tfn. 0400 200710

  boreal@boreal.fi

  GE OSS FEEDBACK