Alla våra sorter

Korn, tvåradigt

  • Nyhet
Odlingssäkert och stabilt maltkorn
Ytterst rikt avkastande och mycket odlingssäker sort för odling av maltkorn. Mycket bra sjukdomsresistens och styvt strå. Även den stabila mältningskvaliteten får tack.
Odlingssäker korn med god mältningskvalitet
Den mycket rikt avkastande sorten Harbinger är tack vare sitt styva strå och sin goda sjukdomsresistens en odlingssäker sort.
Ett tidigt specialmaltkorn för nordliga tillväxtförhållanden
I sorten, som har utvecklats genom samarbete mellan Viking Malt och Boreal, har goda odlingsegenskaper och de specialegenskaper som den industri som använder skörden behöver förenats.
Mycket avkastande maltkorn
Trekker producerar högklassig avkastning med stora kärnor och låg proteinhalt i olika förhållanden.
Tidigt, rikt avkastande specialmaltkorn av toppkvalitet
Hos Vipekka förenas goda odlingsegenskaper och specialegenskaper, vilka den industri som använder skörden behöver.

Korn, flerradigt

Rikt avkastande sort med stora kärnor
Mycket högklassig och rikt avkastande flerradig korn för hela kornodlingsområdet
Ett tidigt flerradigt korn som utmärker sig med sin avkastning
Aukusti hör till sorturvalets tidigaste kornsorter. Ett styvt strå och en utmärkt kärnkvalitet.
Flerradigt korn av toppklass
Elmeri är ett mycket rikt avkastande och stråstyvt flerradigt korn. Ganska sen mognad.
Mycket stråstyv, storkärnig och rikt avkastande flerradig korn
Mycket rikt avkastande flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela kornodlingsområdet.
Tidig och högklassig
En mycket högklassig sort med utmärkta agronomiska egenskaper. Tidig mognad, god avkastningspotential, mycket bra stråstyrka, bra sjukdomsresistens och god kvalitet ger ett klart mervärde till odlingen av flerradigt korn.
Stråstyv favoritkorn
Hög avkastningspotential, god stråstyrka och utmärkt sjukdomsresistens.
Toppkvalitet och -avkastning
Högklassig och stråstyv Severi är mycket resistent mot mjöldagg och sköldfläcksjuka.
Mycket rikt avkastande stärkelse- och foderkorn
Turkka har stora kärnor med hög kvalitet. Sorten är ett mycket stråstyvt flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela odlingsområdet för korn.
Tidigt och högklassigt flerradigt korn
I Vertti kombineras tidig mognad, mycket styvt strå, bra sjukdomsresistens och hög kvalitet.

Havre

Tidig havresort till foderanvändning
Akseli lyftade avkastningen hos tidig havre till en helt ny nivå. I sin växttidsklass är Akselis foderkvalitet och sjukdomsresistens mycket bra.
Odlingssäker sort för produktion av kvarnhavre
Den mycket stråstyva sorten Donna är ett rikt avkastande och högklassigt alternativ för produktion av livsmedels- och exporthavre i södra och västra Finland.
Toppkvalitet för produktion av livsmedelshavre
Högklassig och rikt avkastande havresort med sen mognad. Stor och tunnskalig kärna och hög hektolitervikt. Kvaliteten säkras av ett mycket styvt strå.
Tidig havre med stora kärnor
En tidig, men mycket rikt avkastande havre. Stora kärnor och utmärkt kärnkvalitet.
Kvalitet för industriell användning
Nella är en av de mest rikt avkastande tidiga havresorterna och den passar utmärkt för användning inom kvarnindustrin med avseende på kvalitet. Speciellt för Nella är bra kärnstorlek och sorteringsgrad.
Kvarnkvalitet när den är som bäst
En tidig sort som har mycket höga avkastningspotential. Produktionen av denna högklassiga, speciellt för kvarnanvändning lämpliga havren är möjlig i hela Finland.
Utmärkt kvarnhavre
Oiva är en mycket högklassig och rikt avkastande sort som passar utmärkt för produktion av kvarnhavre. Ett styvt strå garanterar kvaliteten hos Oiva.
Högklassig havre även för specialanvändning
En rikt avkastande sort som kvalitetsmässigt passar utmärkt till kvarnhavrens råvaruproduktion. Tack vare sin relativt höga betaglukanhalt lämpar sig Perttu även för produktion av grynhavre.
  • Nyhet
Kvalitetshavre med hög betaglukanhalt
Taika är en bra helhet av lämplig växttid, avkastning och utmärkt kvalitet. Ett tämligen långt och styvt strå gör sorten säkrare att odla.

Vårvete

Vårvete med tidig mognad och hög proteinhalt
I Anniina förenas på ett exceptionellt bra sätt tidig mognad, hög avkastningsförmåga och hög proteinhalt.
Mycket tidigt kvarnvete
Mycket tidigt och rikt avkastande kvalitetsvete särskilt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete.
  • Nyhet
Proteinhaltig sort med stora kärnor
Ett mycket tidigt och rikt avkastande vårvete, vars stora kärnor, utmärkta foderkvalitet och höga proteinhalt gör det till ett verkligt bra fodervete.
  • Nyhet
Toppkvalitet för bakning
Rikt avkastande sort med stora kärnor. Ganska hög proteinhalt, goda falltalsegenskaper och utmärkt glutenkvalitet.
Falltal av högsta kvalitet
Kreivi lämpar sig utmärkt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete.
Avkastningspotential för odling inom zon I
Leidi är ett ytterst rikt avkastande vårvete. Som en sen sort med avseende på växttid passar den bäst för odling inom zon I.
Vårvete av toppkvalitet
Kvalitetsvete med stora kärnor. Mycket hög proteinhalt och utmärkt glutenkvalitet.
En säker skördeproducent
Ett styvt strå och en hög proteinhalt gör Wappu till ett utmärkt alternativ för produktion av fodervete.

Höstvete

Härdigt höstvete för varierande förhållanden
Botnica klarar sig över även en besvärligare vinter och vår. Den stråstyva sorten producerar en bra och kvalitetsmässigt stabil skörd.

Höstråg

Hybridråg med hög avkastning och falltal
Utöver förbättrad avkastningspotential är KWS Livado en förbättring jämfört med sina föregångare även med avseende på sjukdomsresistens.
Mycket rikt avkastande inhemsk råg
En högklassig och mycket odlingssäker finländsk sort, som lämpar sig utmärkt för odling inom hela produktionsområdet för råg.

Vårrybs

Rikt avkastande vårrybs med hög oljehalt
Avkastningsförmågan hos vårrybsen Cordelia är hög och oljehalten är utmärkt.
Rikt avkastande rybssort
Vårrybsen Juliet är en rikt avkastande vårrybssort, vars oljehalt är mycket hög.
Ett plus för rybsodlingen!
Tidig, rikt avkastande och stjälkstyv Plus-rybs. Passar utmärkt som förfrukt för höstsäd.
Plus för rybsodlingen!
Synthia är i sin serie den första Plus-rybsen, dvs. den nya generationens rybssort, där avkastning, stjälkstyrka och tidig mognad förenas.

Vårraps

Mycket stjälkstyv och rikt avkastande Clearfield-raps
Hög oljehalt och stabil avkastning. Clearfield-metoden håller ogräshalten i skörden låg.
Mycket tidig vårraps
Cleopatra är en mycket tidig och rikt avkastande vårrapssort som är lämplig för odling i södra Finland.
Avkastningsmässigt överlägsen hybridraps!
Drago är en mycket rikt avkastande hybridsort som är lämplig för odling i södra Finland.

Höstraps

Avkastningsmässigt i klass för sig

Ärt

Högklassig matärt
Mycket rikt avkastande grönfröig ärtsort. God kokningskvalitet samt hög proteinhalt.
  • Nyhet
Protein i styv stjälk
Rikt avkastande, stjälkstyv, gulfröig ärt för inhemsk proteinproduktion. God foderkvalitet.
  • Nyhet
Ytterst rikt avkastande matärt
Matilda är en ytterst rikt avkastande grönfröig ärtsort, som passar både som matärt och till produktion av proteinfoder. Kokningskvaliteten är utmärkt.
Mycket rikt avkastande foderärt
Rocket är en rikt avkastande gulfröig ärtsort som passar bra för foderanvändning. Rocket är lämplig för förhållandena i södra Finland.
Foderärt med kraftig stjälk
Rikt avkastande, grönfröig ärt med kraftig stjälk. Sisu kan odlas både som foder och som matärt.

Bondböna

Proteinhaltig klassiker
En tidig bondbönsort för proteinfoderproduktion.
Mycket rikt avkastande bondböna
Louhi är en mycket rikt avkastande bondböna som ger en avsevärd förbättring i avkastning i förhållande till föregående sorterna.
Mycket tidig bondböna
En liten fröstorlek underlättar sådden samt tröskning och torkning, och tryggar skördens grobarhet.
  • Nyhet
Protein för alla magar
Vire är en ytterst rikt avkastande, odlingssäker bondböna med kraftig stängel. Den lämpar sig både som människoföda och som foder för alla husdjur. Låg vicin- och konvicinhalt.

Timotej

  • Nyhet
Vinterhärdig timotej med hög avkastning
Mycket vinterhärdig sort för tre skördar. Producerar toppskördar i alla skördar. Timotejsorternas absoluta avkastningselit.
Smältbar och smaklig
En kvalitetstimotej med mycket högt D-värde. Den lämpar sig för såväl tre som även två slåttrar. God avkastningsnivå och bra vinterhärdighet.
Rikt avkastande och odlingssäker timotej
Timotej för odling på alla jordarter i hela landet. Utmärkt vinterhärdighet och hög avkastning.

Ängssvingel

Rikt avkastande, härdig och högklassig ängssvingel
Högklassig och härdig ängssvingelsort med ytterst hög avkastning
En vinterhärdig och rikt avkastande ängssvingelsort
Högklassig och vinterhärdig

Rörsvingel

Rikt avkastande, härdig och högklassig
Rikt avkastande rörsvingel för odling i hela Finland

Engelskt rajgräs

Ett snabbväxande rajgräs med hög kvalitet

Rödklöver

Rödklöver för hela vallodlingsområdet
Saija är en rikt avkastande och vinterhärdig diploid rödklöver vars återväxtförmåga är god.
  • Nyhet
Vinterhärdighet på toppnivå
Rikt avkastande och mycket vinterhärdig diploid rödklöver, vars återväxtförmåga är god.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK