Alla våra sorter

Korn, tvåradigt

 • Nyhet
Sjukdomsresistens och hög avkastning
En maltkornskandidat med god sjukdomsresistens särskilt mot kornets bladfläcksjuka. En anpassningsbar sort som klarar sig under såväl goda som stressiga förhållanden. Hög stärkelsehalt ökar sortens mångsidighet.
Odlingssäkert och stabilt maltkorn
Ytterst rikt avkastande och mycket odlingssäker sort för odling av maltkorn. Mycket bra sjukdomsresistens och styvt strå. Även den stabila mältningskvaliteten får tack.
Odlingssäker korn med god mältningskvalitet
Den mycket rikt avkastande sorten Harbinger är tack vare sitt styva strå och sin goda sjukdomsresistens en odlingssäker sort.
 • Nyhet
Exceptionell kombination av tidig mognad och avkastning
Med avseende på växttid ett exceptionellt rikt avkastande tvåradigt korn, som har kärnkvalitet som maltkorn och fullständig resistens mot mjöldagg. Maire har visat klara sig utmärkt även under torra förhållanden.
Ett tidigt specialmaltkorn för nordliga tillväxtförhållanden
I sorten, som har utvecklats genom samarbete mellan Viking Malt och Boreal, har goda odlingsegenskaper och de specialegenskaper som den industri som använder skörden behöver förenats.
Tidigt, rikt avkastande specialmaltkorn av toppkvalitet
Hos Vipekka förenas goda odlingsegenskaper och specialegenskaper, vilka den industri som använder skörden behöver.
Framgångsrik avkastningskanon för foder- och stärkelseproduktion
En mycket rikt avkastande tvåradig sort för produktion av foder- och stärkelsekorn. God sjukdomsresistens och framgång på olika jordarter. Med avseende på egenskaperna en potentiell sort även för ekoodling.

Korn, flerradigt

Rikt avkastande sort med stora kärnor
Mycket högklassig och rikt avkastande flerradig korn för hela kornodlingsområdet
Ett tidigt flerradigt korn som utmärker sig med sin avkastning
Aukusti hör till sorturvalets tidigaste kornsorter. Ett styvt strå och en utmärkt kärnkvalitet.
Mycket stråstyv, storkärnig och rikt avkastande flerradig korn
Mycket rikt avkastande flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela kornodlingsområdet.
Tidig och högklassig
En mycket högklassig sort med utmärkta agronomiska egenskaper. Tidig mognad, god avkastningspotential, mycket bra stråstyrka, bra sjukdomsresistens och god kvalitet ger ett klart mervärde till odlingen av flerradigt korn.
Stråstyv favoritkorn
Hög avkastningspotential, god stråstyrka och utmärkt sjukdomsresistens.
Tidigt foderkorn med tung kärna
Ett odlingssäkert tidigt flerradigt korn, vars kvalitet tål jämförelse till och med med tvåradiga kornssorter. Mycket bra resistens mot kornets bladfläcksjuka.
Högavkastande stärkelsekorn
Sylvester är ett mycket rikt avkastande, högklassigt och stråstyvt flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela kornodlingsområdet.
 • Nyhet
Avkastning och kvalitet kornsorternas elit
Medelsent foder- och stärkelsekorn med högklassig avkastning såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt. Utmärkta odlingsegenskaper finslipar den balanserade helheten.
Mycket rikt avkastande stärkelse- och foderkorn
Turkka har stora kärnor med hög kvalitet. Sorten är ett mycket stråstyvt flerradigt foder- och stärkelsekorn för hela odlingsområdet för korn.
Tidigt och högklassigt flerradigt korn
I Vertti kombineras tidig mognad, mycket styvt strå, bra sjukdomsresistens och hög kvalitet.

Havre

Odlingssäker sort för produktion av kvarnhavre
Den mycket stråstyva sorten Donna är ett rikt avkastande och högklassigt alternativ för produktion av livsmedels- och exporthavre i södra och västra Finland.
Högklassig avkastning för industri- och gårdsanvändning
Odlingssäker, sen havresort för produktion av livsmedels- och foderhavre. Ett lite längre, men ändå styvt strå är till fördel särskilt under sådana växtperioder då bestånden lider av vattenbrist.
Tidig skörd i styvt strå
En mycket rikt avkastande tidig havresort. Stråstyrkan och den goda kvaliteten garanterar mångsidiga användningsmöjligheter inom industrin, på gårdar och för export.
Tidig havre med stora kärnor
En tidig, men mycket rikt avkastande havre. Stora kärnor och utmärkt kärnkvalitet.
Kvalitet för industriell användning
Nella är en av de mest rikt avkastande tidiga havresorterna och den passar utmärkt för användning inom kvarnindustrin med avseende på kvalitet. Speciellt för Nella är bra kärnstorlek och sorteringsgrad.
 • Nyhet
Toppskörd även i utmanande förhållanden
Av de sena havresorterna hör Nestor till sorterna med tidigast mognad och överträffar sina konkurrenter inom många egenskaper. En mycket rikt avkastande och stråstyv havre, vars kvalitetsegenskaper tål jämförelse.
Kvarnkvalitet när den är som bäst
En tidig sort som har mycket höga avkastningspotential. Produktionen av denna högklassiga, speciellt för kvarnanvändning lämpliga havren är möjlig i hela Finland.
Utmärkt kvarnhavre
Oiva är en mycket högklassig och rikt avkastande sort som passar utmärkt för produktion av kvarnhavre. Ett styvt strå garanterar kvaliteten hos Oiva.
Högklassig havre även för specialanvändning
En rikt avkastande sort som kvalitetsmässigt passar utmärkt till kvarnhavrens råvaruproduktion. Tack vare sin relativt höga betaglukanhalt lämpar sig Perttu även för produktion av grynhavre.
Kvalitetshavre med hög betaglukanhalt
Taika är en bra helhet av lämplig växttid, avkastning och utmärkt kvalitet. Ett tämligen långt och styvt strå gör sorten säkrare att odla.

Vårvete

Mycket tidigt kvarnvete
Mycket tidigt och rikt avkastande kvalitetsvete särskilt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete.
Kvarnvete som briljerar med sitt falltal
Ett mycket tidigt vårvete som briljerar med sitt falltal. En hög hektolitervikt och utmärkta glutenegenskaper garanterar lämpligheten som kvarnvete. Med vetesorter av huvudtyp producerar Hilkka en konkurrenskraftig skörd inom de nordligare odlingszonerna.
Proteinhaltig sort med stora kärnor
Ett mycket tidigt och rikt avkastande vårvete, vars stora kärnor, utmärkta foderkvalitet och höga proteinhalt gör det till ett verkligt bra fodervete.
Toppkvalitet för bakning
Rikt avkastande sort med stora kärnor. Ganska hög proteinhalt, goda falltalsegenskaper och utmärkt glutenkvalitet.
Avkastningspotential för odling inom zon I
Leidi är ett ytterst rikt avkastande vårvete. Som en sen sort med avseende på växttid passar den bäst för odling inom zon I.
Vårvete av toppkvalitet
Kvalitetsvete med stora kärnor. Mycket hög proteinhalt och utmärkt glutenkvalitet.

Höstvete

Härdigt höstvete för varierande förhållanden
Botnica klarar sig över även en besvärligare vinter och vår. Den stråstyva sorten producerar en bra och kvalitetsmässigt stabil skörd.

Höstråg

Den nya generationens hybridråg
En hybridrågsort med högre avkastning än sina föregångare, bättre sjukdomsresistens och styvare strå. PollenplusTM -egenskapen förebygger problem med mjöldryga. En utmärkt kvarnråg med högt falltal.
Mycket rikt avkastande inhemsk råg
En högklassig och mycket odlingssäker finländsk sort, som lämpar sig utmärkt för odling inom hela produktionsområdet för råg.

Vårrybs

Rikt avkastande vårrybs med hög oljehalt
Avkastningsförmågan hos vårrybsen Cordelia är hög och oljehalten är utmärkt.
 • Nyhet
Oljehaltig avkastning
En tidig syntetisk vårrybssort, vars avkastning och kvalitet närmar sig rapssorternas. Lika bra odlingssäkerhet, men högre oljehalt än hos de första rybssorterna av den nya generationen.
Ett plus för rybsodlingen!
Tidig, rikt avkastande och stjälkstyv Plus-rybs. Passar utmärkt som förfrukt för höstsäd.
Plus för rybsodlingen!
Synthia är i sin serie den första Plus-rybsen, dvs. den nya generationens rybssort, där avkastning, stjälkstyrka och tidig mognad förenas.

Vårraps

Mycket stjälkstyv och rikt avkastande Clearfield-raps
Hög oljehalt och stabil avkastning. Clearfield-metoden håller ogräshalten i skörden låg.
Mycket tidig vårraps
Cleopatra är en mycket tidig och rikt avkastande vårrapssort som är lämplig för odling i södra Finland.
Avkastningsmässigt överlägsen hybridraps!
Drago är en mycket rikt avkastande hybridsort som är lämplig för odling i södra Finland.
Tidig oljehalt
En tidig, rikt avkastande och högklassig vårrapssort, som har hög oljehalt och mycket låg klorofyllhalt. Inhemsk populationssort.

Höstraps

Avkastningsmässigt i klass för sig

Ärt

Eso

  Frodig, rikt avkastande foderärt
  Ytterst rikt avkastande, frodig och stjälkstyv gulfröig foderärt. Eso anpassar sig till varierande förhållanden och därför odlas sorten i många länder runtom i världen.
  Högklassig matärt
  Mycket rikt avkastande grönfröig ärtsort. God kokningskvalitet samt hög proteinhalt.
  Protein i styv stjälk
  Rikt avkastande, stjälkstyv, gulfröig ärt för inhemsk proteinproduktion. God foderkvalitet.
  Ytterst rikt avkastande matärt
  Matilda är en ytterst rikt avkastande grönfröig ärtsort, som passar både som matärt och till produktion av proteinfoder. Kokningskvaliteten är utmärkt.
  Foderärt med kraftig stjälk
  Rikt avkastande, grönfröig ärt med kraftig stjälk. Sisu kan odlas både som foder och som matärt.

  Bondböna

  Proteinhaltig klassiker
  En tidig bondbönsort för proteinfoderproduktion.
  Mycket rikt avkastande bondböna
  Louhi är en mycket rikt avkastande bondböna som ger en avsevärd förbättring i avkastning i förhållande till föregående sorterna.
  Mycket tidig bondböna
  En liten fröstorlek underlättar sådden samt tröskning och torkning, och tryggar skördens grobarhet.
  Protein för alla magar
  Vire är en ytterst rikt avkastande, odlingssäker bondböna med kraftig stängel. Den lämpar sig både som människoföda och som foder för alla husdjur. Låg vicin- och konvicinhalt.

  Timotej

  • Nyhet
  Vinterhärdig timotej med hög avkastning
  Mycket vinterhärdig sort för tre skördar. Producerar toppskördar i alla skördar. Timotejsorternas absoluta avkastningselit.
  Smältbar och smaklig
  En kvalitetstimotej med mycket högt D-värde. Den lämpar sig för såväl tre som även två slåttrar. God avkastningsnivå och bra vinterhärdighet.

  Ängssvingel

  Kvalitet i tre slåttrar
  En rikt avkastande och vinterhärdig ängssvingelsort vars foderkvalitet är hög. Återväxtförmågan räcker till även för en tredje slåtter.
  Rikt avkastande, härdig och högklassig ängssvingel
  Högklassig och härdig ängssvingelsort med ytterst hög avkastning
  En vinterhärdig och rikt avkastande ängssvingelsort
  • Nyhet
  I toppen för avkastning hos ängssvingel
  Santtu är en ytterst rikt avkastande och mycket vinterhärdig ängssvingelsort med god foderkvalitet.
  Högklassig och vinterhärdig

  Rörsvingel

  Rikt avkastande, härdig och högklassig
  Rikt avkastande rörsvingel för odling i hela Finland

  Engelskt rajgräs

  Ett snabbväxande rajgräs med hög kvalitet

  Rödklöver

  Rödklöver för hela vallodlingsområdet
  Saija är en rikt avkastande och vinterhärdig diploid rödklöver vars återväxtförmåga är god.
  Vinterhärdighet på toppnivå
  Rikt avkastande och mycket vinterhärdig diploid rödklöver, vars återväxtförmåga är god.

  Bekanta dig med våra sorter

  BOREAL_LOGO_WHITE

  Boreal Växtförädling Ab

  Myllytie 10, 31600 Jokioinen

  Tfn. 0400 200710

  boreal@boreal.fi

  GE OSS FEEDBACK