Kvalitetssorter för förhållandena i Finland

Vi erbjuder yrkesodlare ett täckande sortiment av produktiva sorter av jordbruksgrödor. Våra sorter garanterar de bästa förutsättningarna för växtproduktion för olika användningsändamål inom alla odlingszoner.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK