Råg

Hög avkastning och odlingssäkerhet i rågproduktion

Höstråg

I förädlingen av råg har vi koncentrerat oss på höstråg, hos vilken en bra härdighet mot vinter och utvintringssvampar är viktiga förädlingsmål vid sidan om avkastning. Även ett kort och styvt strå förbättrar rågens odlingssäkerhet. I förädlingen av kvalitetsegenskaper beaktar vi kvarnindustrins behov och strävar efter en hög hektolitervikt och lämpligt falltal hos våra rågsorter.

Vid sidan om traditionell populationsråg förädlar vi även syntetiska rågsorter och kompletterar sorturvalet för våra rågsorter med hybridrågsorter som vi representerar. Innan vi lanserar hybridrågsorter på marknaden testar vi dem omsorgsfullt i Finland. På så vis kan vi vara säkra på att de är lämpliga för våra nordliga odlingsförhållanden.

Den nya generationens hybridråg
En hybridrågsort med högre avkastning än sina föregångare, bättre sjukdomsresistens och styvare strå. PollenplusTM -egenskapen förebygger problem med mjöldryga. En utmärkt kvarnråg med högt falltal.
Mycket rikt avkastande inhemsk råg
En högklassig och mycket odlingssäker finländsk sort, som lämpar sig utmärkt för odling inom hela produktionsområdet för råg.

Bekanta dig med våra sorter

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Växtförädling Ab

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Tfn. 0400 200710

boreal@boreal.fi

GE OSS FEEDBACK