Cleopatra

Mycket tidig vårraps
Cleopatra är en mycket tidig och rikt avkastande vårrapssort som är lämplig för odling i södra Finland.

  Avkastning

  Cleopatra är en traditionell OP-sort (linjesort, övers. anm.), som i officiella sortförsök har visat sig ge lika god avkastning som hybridrapsen Trapper. Avkastningsnivån hos Cleopatra har i dessa försök rört sig kring 2 500 kg/ha.

  Kvalitet

  Kvaliteten hos Cleopatra är bra. Oljehalten i fröet är ganska hög, vilket tillsammans med den höga avkastningen garanterar en hög oljeskörd hos Cleopatra. Eftersom Cleopatra mognar tämligen tidigt, hålls även klorofyll-halten låg i fröet.

  Växttid

  Cleopatra är en mycket tidig sort. Den mognar i medeltal flera dagar tidigare än marknadens rapssorter med den längsta mognadstiden.

  Stjälk

  Stjälken hos Cleopatra är kraftig. I officiella sortförsök har stjälkstyrkan varit sorturvalets bästa. Cleopatra är inte en särskilt lång sort och därför är det skäl att undvika att odla den på skiften som är känsliga för torka.

  Användning

  Växtoljeindustrin

  Odlingsrekommendation

  Cleopatra är lämplig för zonerna I och II.

  På sortlistan 2016

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi