HelmiBOR

Mycket tidigt kvarnvete
Mycket tidigt och rikt avkastande kvalitetsvete särskilt för produktion av kvarnvete inom hela odlingsområdet för vårvete.

  Avkastning

  Helmi har en mycket hög avkastnings-potential – i officiella sortförsök har Helmi varit det mest rikt avkastande tidiga vårvetet nästan på alla försöksorter. Inom zon III ger Helmi den bästa avkastningen, och Helmi skiljer sig från andra tidiga sorter redan inom zon II.

  Kvalitet

  Helmis kärnstorlek och hektolitervikt ligger på en bra nivå. Även proteinhalten och falltalet är bra.

  Helmi är ett kvarnvete av toppkvalitet och passar utmärkt till bakningsindustrins degbehandlingsprocesser. Vårvetesorternas bakningskvalitet analyseras hos Evira genom officiella sortförsök som fastställs av Luke. I försöken har bland annat glutenets töjbarhet hos Helmi varit bra och töjningsmotståndet utmärkt.

  Växttid

  Helmi mognar lika tidigt som Anniina och passar för odling till och med i Norra Österbotten. Jämfört med vetesorter i senare växttidsklass producerar Helmi lika stor skörd som Quarna fyra dagar tidigare.

  Strå

  Helmi är ett mycket stråstyvt vårvete. Strålängden hos Helmi ligger på medelnivå.

  Sjukdomsresistens

  Helmis resistens mot vetets bladfläck-sjuka (DTR) och brunfläcksjuka är något bättre än andra tidiga vetesorters. En sjukdomsbekämpning som har gjorts vid axgång förbättrar kvaliteten på och kvantiteten av skörden: I Boreals odlingstekniska försök steg Helmis hektolitervikt och tusenkornsvikt avsevärt tack vare sjukdomsbekämpning. Hos Helmi har det förekommit fysiologiska fläckar i klart lägre grad än hos andra tidiga sorter.

  Jordart

  Helmi passar även på lerjordar och trivs bra i olika förhållanden.

  Odlingsrekommendation

  Helmi rekommenderas för odling från zon I ända upp till de sydliga delarna av zon IV.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 09004
  På sortlistan 2017

  [Sortjämförelse]

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Hyövelä

  Mika Hyövelä

  Växtförädlare

  Vårvete
  040 763 5066
  mika.hyovela(at)boreal.fi