HermanniBOR

Tidig och högklassig
En mycket högklassig sort med utmärkta agronomiska egenskaper. Tidig mognad, god avkastningspotential, mycket bra stråstyrka, bra sjukdomsresistens och god kvalitet ger ett klart mervärde till odlingen av flerradigt korn.

  Avkastning

  Hermanni är ett rikt avkastande tidigt korn. Sortens goda anpassningsförmåga avspeglas genom att den trivs inom alla odlingszoner, under olika år, på olika jordarter. Sortens utmärkta avkastningsförmåga har kommit fram även på alla avkastningsnivåer. Hermanni tål bra sura förhållanden.

  Hermanni har måttligt stora kärnor. Dess kornfraktion är mycket bra. Hektolitervikten hör till eliten av tidiga flerradiga kornsorter. Proteinhalten är något högre jämfört med Aukusti och stärkelsehalten är på motsvarande sätt något lägre än hos Aukusti.

  Användning

  Hermanni passar som foder och stärkelse.

  Odlingsrekommendation

  Hermanni lämpar sig för hela kornodlingsområdet inom zonerna I–IV, den trivs bäst på skiften med goda fuktförhållanden.

  Växttid

  Hermanni är en tidig sort. I officiella sortförsök åren 2017 och 2018 var växttiden 85,6 dygn, dvs. lika lång som för Aukusti. Kravet på värmesumma fram till gulmognad är 858 grader.

  Strå

  Hermannis strå är kort och mycket styvt. Liggsädsprocenten har i officiella försök varit 1,6.

  Sjukdomsresistens

  Hermannis resistens mot kornets bladfläcksjuka av nät- och spottyp är bra. Mot bipolaris på korn är resistensen ganska bra. Mot mjöldagg och sköldfläcksjuka på korn är linjen inte särskilt resistent. Den totala mängden bladfläcksjukor och fysiologiska fläckar har i officiella försök varit avsevärt lägre jämfört med Aukusti.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer: Bor 11523
  På sortlistan: 2019

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Mika Isolahti

  Mika Isolahti

  Växtförädlare

  Vallväxter, flerradigt korn
  040 027 6912
  mika.isolahti(at)boreal.fi