IisakkiBOR

Proteinhaltig sort med stora kärnor
Ett mycket tidigt och rikt avkastande vårvete, vars stora kärnor, utmärkta foderkvalitet och höga proteinhalt gör det till ett verkligt bra fodervete.
  • Nyhet

Avkastning

Trots den tidiga mognaden är Iisakki en mycket rikt avkastande sort – även i södra Finland.

Kärnan hos Iisakki har varit klart större än hos andra tidiga sorter och på samma nivå som hos de bästa av huvudtypens sorter. Även sortens hektolitervikt ligger på en bra nivå. För proteinhaltens del kan Iisakki placeras i klassen sorter med hög proteinhalt då proteinhalten ligger på 14,0 procent. 

Användning

Iisakki lämpar sig utmärkt till foderanvändning, ty dess foderkvalitet är utmärkt.

Odlingsrekommendation

Iisakki rekommenderas för zonerna I, II, III och IV. Den passar bättre i södra Finland än andra tidiga sorter. I resultaten av de officiella försöken 2010–2017 finns det även fingervisningar om att Iisakki skulle trivas bättre än andra sorter på gyttjeleror.

Växttid

Iisakki är en mycket tidig vårvetesort.

Strå

Strået hos Iisakki liknar strået hos andra tidiga sorter – ganska långt strå, men samtidigt ändå mycket stråstyvt.

Sjukdomsresistens

Med avseende på sjukdomsresistens är Iisakki en tämligen bra sort, ty i officiella sortförsök åren 2010–2017 låg mängden sjukdomar hos Iisakki på en något bättre nivå än för andra tidiga sorter vad beträffar alla observerade sjukdomar.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 12518
På sortlistan: 2019

[Sortjämförelse]

 

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Mika Hyövelä

Mika Hyövelä

Växtförädlare

Vårvete
040 763 5066
mika.hyovela(at)boreal.fi