NiklasBOR

Kvarnkvalitet när den är som bäst
En tidig sort som har mycket höga avkastningspotential. Produktionen av denna högklassiga, speciellt för kvarnanvändning lämpliga havren är möjlig i hela Finland.

  Avkastning

  Niklas är en av de tidigaste havresorterna. Med beaktande av avkastning och tidig mognad är Niklas en mycket konkurrenskraftig avkastningsproducent även jämfört med senare sorter.

  Kvalitet

  Kvaliteten hos Niklas är utmärkt. Tusenkorns-vikten är högst bland de tidiga sorterna och den har större kärnor än flera sena kvarn-havresorter. Andelen kärnor under 2 mm av skörden är liten. Hektolitervikten är bra. Protein- och fetthalterna hos Niklas är bättre än medeltalet. Skalhalten hos Niklas är ganska låg och kärnan är vit.

  Användning

  Niklas skörd passar till kvarnhavre, för export och som foderhavre.

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–IV.

  Växttid

  Niklas är en havresort med tidig mognad, växttiden är en dag längre än hos Meeri.

  Strå

  Stråstyrkan hos Niklas är bra. Strået är något längre, vilket är en fördel vid torra förhållanden.

  Sjudomsresistens

  Sjukdomsresistensen hos Niklas ligger på nivån för tidiga havresorter. Betning av utsäde och sjukdomsbekämpning behövs om havre odlas ensidigt och i synnerhet vid direktsådd.

  Jordmån

  Niklas kan odlas på alla jordarter. Niklas trivs även på mullhaltiga och organiska jordar inom huvudproduktionsområdet för havre. I mycket frodiga bestånd säkerställer användningen av tillväxtregulator en skörd av god kvalitet.

  Ursprung och sorträttigheter

  Linjenummer Bor 08024
  På sortlistan 2014

  [Sortjämförelse]

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Leena Pietilä

  Leena Pietilä

  Växtförädlare

  Havre, potatis
  040 540 9194
  leena.pietila(at)boreal.fi