SynnevaBOR

Ett plus för rybsodlingen!
Tidig, rikt avkastande och stjälkstyv Plus-rybs. Passar utmärkt som förfrukt för höstsäd.

  Avkastning

  I officiella sortförsök har Plus-rybsen Synneva gett högre avkastning än de bästa populationssorterna i odling. Synneva har dessutom haft den högsta avkastningsförmågan hos vårrybs inom odlingsområde I.

  I officiella sortförsök har oljehalten hos Synneva varit konkurrenskraftig med övriga vårrybssorter. Synnevas oljeskörd hör till de bästa bland sorturvalet. Fröstorlek och proteinhalt ligger för Synnevas del på medelnivån för moderna sorter. Klorofyllhalten är bland de lägsta i sorturvalet.

  Användning

  Synneva lämpar sig för användning inom växtoljeindustrin.

  Odlingsrekommendation

  Synneva rekommenderas för zonerna I, II, III och IV. Synneva har klarat sig bra på alla jordarter, men odling av sorten på de allra torkkänsligaste skiftena rekommenderas inte.

  Växttid

  Synneva är en sort med tidig mognad.

  Stjälk

  Synneva har en mycket styv stjälk. I officiella sortförsök hör Synnevas liggväxtprocent till de lägsta av sorturvalet. Tack vare den styva stjälken kan Synneva gödslas med lite mera kväve jämfört med vanlig rybsgödsling.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer: Bor 11055
  På sortlistan: 2017

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2015 – 2022, px.luke.fi
  (M) = Kontroll

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi