SynthiaBOR

Plus för rybsodlingen!
Synthia är i sin serie den första Plus-rybsen, dvs. den nya generationens rybssort, där avkastning, stjälkstyrka och tidig mognad förenas.

  Avkastning

  Synthia ger cirka 10 % högre avkastning än de andra rybssorterna i odling. Dess avkastning har kommit fram inom olika odlingszoner.

  Kvalitet

  Med avseende på oljeproduktions-egenskaper är Synthia en utmärkt sort. I officiella sortförsök har dess oljehalt legat på samma nivå som hos den mest odlade sorten Cordelia. Tack vare hög avkastning och hög oljehalt producerade Synthia i försöken dock klart den största oljeskörden. Fröstorlek och proteinhalt ligger för Synthia på medelnivån för dagens sorter. Klorofyllhalten är den lägsta i hela sorturvalet för rybs.

  Stjälk

  Synthia har den styvaste stjälken i sorturvalet för rybs. I officiella sortförsök är dess liggväxtprocent hälften lägre än de mest odlade rybssorternas. Tack vare den styva stjälken kan Synthia gödslas med något mera kväve jämfört med vanlig rybsgödsling.

  Växttid

  Synthia är en sort med tidig mognad. Dess växttid är två dagar kortare än sorterna Cordelias och SW Petitas.

  Användningsändamål

  Växtoljeindustrin

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–IV. Synthia har klarat sig bra på alla jordarter. Rekommenderas dock inte att odlas på de allra torkkänsligaste skiftena.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer Bor 11054
  På växtlistan 2016

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2016 – 2022, px.luke.fi. (M) = Kontroll

  wdt_ID Sort Antal försök Skörd (kg/ha) Rel. Växttid (dags) Effektiv temperatursumma Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Protein (%) Proteinskörd (kg/ha) Oljehalt (%) Oljeskörd (kg/ha) Klorofyll (ppm)
  25 CORDELIA BOR 24 1797 93 108 1122 34 107 2,5 22,5 389 46,2 847 8,8
  26 SYNTHIA BOR (M) 12 1934 100 108 1123 14 104 2,5 22,2 414 46,1 902 5,1
  31 SYNNEVA BOR 7 1793 93 107 1116 19 106 2,4 22,8 392 45,5 831 2,7
  34 SINUHE BOR 8 2063 107 108 1122 25 108 2,4 19,9 396 49,6 1043 4,6
  35 SW PETITA 7 1736 90 109 1129 26 105 2,7 21,9 359 47,4 852 7,5
  36 BIRTA 3 1832 95 109 1136 27 109 2,6 22,1 389 45,9 859 8,5
  37 KUUTAR CL BOR 8 1765 91 107 1116 33 98 2,5 22,0 372 45,3 810 7,0
  39 AUREA CL 11 1559 81 107 1111 27 99 2,4 22,9 342 43,7 690 8,7

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi