SynthiaBOR

Plus för rybsodlingen!
Synthia är i sin serie den första Plus-rybsen, dvs. den nya generationens rybssort, där avkastning, stjälkstyrka och tidig mognad förenas.

  Avkastning

  Synthia ger cirka 10 % högre avkastning än de andra rybssorterna i odling. Dess avkastning har kommit fram inom olika odlingszoner.

  Kvalitet

  Med avseende på oljeproduktions-egenskaper är Synthia en utmärkt sort. I officiella sortförsök har dess oljehalt legat på samma nivå som hos den mest odlade sorten Cordelia. Tack vare hög avkastning och hög oljehalt producerade Synthia i försöken dock klart den största oljeskörden. Fröstorlek och proteinhalt ligger för Synthia på medelnivån för dagens sorter. Klorofyllhalten är den lägsta i hela sorturvalet för rybs.

  Stjälk

  Synthia har den styvaste stjälken i sorturvalet för rybs. I officiella sortförsök är dess liggväxtprocent hälften lägre än de mest odlade rybssorternas. Tack vare den styva stjälken kan Synthia gödslas med något mera kväve jämfört med vanlig rybsgödsling.

  Växttid

  Synthia är en sort med tidig mognad. Dess växttid är två dagar kortare än sorterna Cordelias och SW Petitas.

  Användningsändamål

  Växtoljeindustrin

  Odlingsrekommendation

  Rekommenderas för zonerna I–IV. Synthia har klarat sig bra på alla jordarter. Rekommenderas dock inte att odlas på de allra torkkänsligaste skiftena.

  Ursprung och sorträttigheter

  Boreal Växtförädling Ab
  Linjenummer Bor 11054
  På växtlistan 2016

  Sortjämförelse

  Officiella sortförsök 2015 – 2022, px.luke.fi
  (M) = Kontroll

   

  Sortrepresentant

  Ytterligare information

  Anu Väinölä

  Anu Väinölä

  Växtförädlare

  Oljeväxter
  050 455 2819
  anu.vainola(at)boreal.fi