VireBOR

Protein för alla magar
Vire är en ytterst rikt avkastande, odlingssäker bondböna med kraftig stängel. Den lämpar sig både som människoföda och som foder för alla husdjur. Låg vicin- och konvicinhalt.
  • Nyhet

Avkastning

Vire är en mycket rikt avkastande sort. Sorten producerar i medeltal en femtedel mera skörd än Kontu.
Vires fröstorlek ligger på samma nivå som Kontus. Fastän Vires proteinhalt är lägre än Kontus, producerar Vire en avsevärt högre proteinskörd än Kontu tack vare sin höga avkastning.

Användning

Vire är den första nordiska bondbönsorten som har en låg vicin- och konvicinhalt. Utöver livsmedel möjliggör detta att skörden kan användas även till värphöns samt till exempelvis suggor.

Odlingsrekommendation

Vire lämpar sig för alla mineraljordarter. Den rekommenderas dock inte på kraftigt torkkänsliga jordar. Vire rekommenderas för zonerna I–III.

Växttid

Vire är en tidig bondbönsort som har förädlats för finländska förhållanden.

Stängel

Vires stängel är kraftig. Bestånd med Vire lägger sig sällan i betydande omfattning.

Sjukdomsresistens

Vire är relativt sjukdomsresistent. Resistensen mot chokladfläcksjuka har varit något bättre än hos Kontu.

Ursprung och sorträttigheter

Linjenummer: Bor 14018
På sortlistan: 2018

[Sortjämförelse]

 

Sortrepresentant

Ytterligare information

Pertti Pärssinen

Pertti Pärssinen

Växtförädlare

Vallväxter, ärt, bondböna
040 540 9195
pertti.parssinen(at)boreal.fi