Verkkosivujen evästekäytäntö

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavilla pienillä tekstitiedostoilla. Boreal.fi-verkkopalvelu hyödyntää evästeitä istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan myös, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta. Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics-evästeitä. Google Analytics noudattaa tietosuojakäytäntönään EU-US Privacy Shield Frameworkiä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Jo tallentuneet evästeet voi halutessaan myös tyhjentää. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta evästeiden käyttöä vaan käyttäjää käsitellään uutena, tunnistamattomana käyttäjänä. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Ilmoitamme evästekäytännön muutoksista tällä sivulla.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Boreal Kasvinjalostus Oy
Yhteystiedot: Myllytie 10, 31600 Jokioinen
puh: 0400 200710
sähköposti: boreal@boreal.fi
Rekisterinpitäjän edustaja: Terhi Tuomi
sähköposti: etunimi.sukunimi@boreal.fi

Rekisterin nimi

Boreal Kasvinjalostuksen markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi, asiakasviestinnän toteuttaminen, tuotteiden ja palveluiden markkinointi sekä tapahtumien, tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestäminen. Rekisterin tietoja käytetään suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä tietosisältö voi vaihdella käyttäjäkohtaisesti. Rekisteriin voidaan merkitä seuraavia käyttäjätietoja: etu- ja sukunimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli, äidinkieli, yhteystiedot, yritys tai yhteisö ja palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä seuraavia tietoja: kansalaisuus, syntymäaika, asuinmaa, osallistumiset tilaisuuksiin, uutiskirjeiden tilaukset sekä muut palvelun käyttäjän itsestään antamat profilointi- ja muut tiedot. Näitä ovat mm. asiakaspalautteet, asiakkaan osallistumiset kampanjoihin tai arvontavoitot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätietoja voidaan kerätä erilaisilla kyselyillä, kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/tai mobiili) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä, Suomen Posti Oyj:n rekistereistä sekä vastaavista rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös yleisesti saatavilla olevista ulkoisista lähteistä kuten internetlähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Kertaluonteista lähetystä varten voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetiedot tiedostona painotaloon tai puhelinnumero operaattorille. Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tiedot säilytetään toistaiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullekin käyttäjälle on määritelty käyttöoikeus järjestelmään, johon kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Palveluiden käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä se, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen.

Henkilötietojen tarkastus- ja korjauspyyntö sekä käsittelyn kieltopyyntö tulee esittää Boreal Kasvinjalostus Oy:n toimistossa yllä olevassa osoitteessa toimiston aukioloaikaan. Henkilötietojen väärinkäytösten välttämiseksi pyynnön yhteydessä tulee esittää henkilöllisyystodistus.

Lisäksi palveluiden käyttäjällä on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi ottamalla yhteyttä Borealiin joko sähköpostilla: boreal(at)boreal.fi tai puhelimella: 0400 200710 tai peruuttamalla uutiskirjeen tilauksensa tilaussivulla: https://email.boreal.fi/.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla tällä verkkosivuilla. Suosittelemme, että sivuston käyttäjät tutustuvat tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.