Ohran jalostus

Viljelyvarmat ja laadukkaat lajikkeet koko Suomeen

Jalostamme ohrasta sekä moni- että kaksitahoisia lajikkeita, joiden viljelyominaisuuksissa painotamme erityisesti satoisuutta, korrenlujuutta ja taudinkestävyyttä. Molemmista ohratyypeistä jalostamme lajikkeita sekä elintarvike- että rehukäyttöön. Lajikevalikoimastamme löytyy vaihtoehtoja myös erilaisiin kasvuaikavaatimuksiin, sillä kehitämme sekä eteläisempään Suomeen soveltuvia myöhäisiä että pohjoisemmilla viljelyvyöhykkeillä menestyviä aikaisia lajikkeita. Ohriemme laatuominaisuuksia jalostamme kunkin sadonkäyttäjäryhmän tarpeet huomioiden.

Monitahoiset ohrat – tavoitteena suuri ja laadukas sato

Monitahoisten ohrien jalostusohjelmissa kehitämme pääosin rehuohria, joille valkuaispitoisuus, hehtolitrapaino ja tuhannen jyvän paino ovat tärkeitä laatuominaisuuksia. Jalostuksessa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota jyväkokoon, muotoon ja tasakokoisuuteen, ja iloksemme myös onnistuneet niitä parantamaan. Olemme kyenneet lisäämään myös monitahoisten ohrien satoisuutta ilman, että olisimme joutuneet tinkimään niiden aikaisuudesta. Toisaalta olemme tuoneet viljelyyn myös erittäin satoisia myöhäisen kasvuajan lajikkeita, jollainen on esimerkiksi Kaarle.

Maailman pohjoisinta mallasohraa

Kaksitahoisen ohran jalostusohjelmissa keskitymme satoisuuden ja viljelyominaisuuksien lisäksi mallaskäytön edellyttämien laatuominaisuuksien kehittämiseen. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa suuri ja tasainen jyväkoko, korkea tärkkelys- ja uutepitoisuus sekä stabiili mallastuslaatu. Lisäksi analysoimme mallasohrasta joukon erityisominaisuuksia, jotka parantavat maltaan prosessoitavuutta panimoissa ja mallastamoissa.

BOREAL_LOGO_WHITE
Boreal Kasvinjalostus Oy

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

Puh. 0400 200710

boreal@boreal.fi

Anna meille palautetta