Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti

Ruoan kulutus on globaalisti jatkuvassa kasvussa, mutta samanaikaisesti ilmastonmuutos luo haasteita viljelylle ja ruoan riittävyydelle. Sillä, miten ruokaa tuotetaan, on merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan, ympäristöön ja yksilöiden hyvinvointiin.

Ilmastonmuutoksen myötä kasvuolosuhteet ovat heikentymässä useilla Suomea eteläisemmillä viljelyalueilla ja nyt käytössä olevaa maatalousmaata on poistumassa tuotannosta. Entistä tuottavampien viljelykasvilajikkeiden tarve korostuu, kun ruoan kasvavaan kysyntään pyritään vastaamaan supistuneella tuotantoalalla ja kiihtyvällä tahdilla muuttuvassa ilmastossa. Tässä me näemme kasvinjalostuksen osana ratkaisua.

Meidän perustehtävämme Borealilla on mahdollistaa suomalainen ruoantuotanto kehittämällä kasvuoloihimme ja satoa käyttävän teollisuuden tarpeisiin sopivia kasvilajeja ja -lajikkeita. Kasvinjalostuksella parannamme viljelyn edellytyksiä ja suomalaisen elintarvikeketjun kannattavuutta.

Vastuullisuus näkyy työmme kaikissa vaiheissa. Se alkaa jalostustyön alkumetreistä ja välittyy lajikkeissa asiakkaiden sekä sidosryhmien kautta aina loppukäyttäjälle eli suomalaisen ruoan kuluttajalle asti. Asiakaslähtöisyys, hyvinvoiva henkilöstö sekä kestävän kehityksen mukaiset ympäristöarvot ovat avaintekijöitä työssämme suomalaisen elintarviketuotannon parhaaksi.

Vuosikertomus ja yritysvastuuraporttimme kertovat liiketoimintamme keskeisistä saavutuksista sekä vastuullisuudesta työssämme yhteiskunnan, ympäristön, henkilöstön ja talouden näkökulmasta.

 

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Kasvinjalostus Oy

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

p. 0400 200 710

boreal@boreal.fi

Anna meille palautetta