Vehnän jalostus

Laatua leivontaan

Borealilla on jalostusohjelmat sekä syys- että kevätvehnälle. Näissä molemmissa loppukäyttäjien tarpeet ohjaavat jalostustavoitteiden asettamista. Myllyvehnän tärkeitä laatuominaisuuksia ovat hehtolitrapaino, valkuaispitoisuus ja sakoluku. Jalostaessamme lajikkeita rehukäyttöön tavoittelemme vehnälle erityisesti riittävää valkuaispitoisuutta.

Laatuominaisuuksien lisäksi kiinnitämme jalostuksessa huomiota lajikkeiden satoisuuteen, taudinkestävyyteen ja soveltuvuuteen Suomen oloihin. Kevätvehnillä tuotekehitykselle on ollut iso haaste jalostaa lajike, joka on yhtä aikaa sekä satoisa että kasvuajaltaan aikainen. Uutuuslajike Helmi täyttää molemmat kriteerit ja on lisäksi laadultaan huippu myllykäyttöön.

Syysvehnillä hyvä talven ja talvituhosienten kestävyys ovat meille satoisuuden lisäksi tärkeitä jalostustavoitteita. Tuotekehitystyömme tuloksena syntynyt Botnica on tervetullut uutuus syysvehnälajikkeiden joukkoon. Jalostuksen haasteena on syysvehnillä ollut talvenkestävyyden yhdistäminen satoisuuteen, mutta Botnicassa nämä ominaisuudet on onnistuttu yhdistämään.

BOREAL_LOGO_WHITE

Boreal Kasvinjalostus Oy

Myllytie 10, 31600 Jokioinen

p. 0400 200 710

boreal@boreal.fi

Anna meille palautetta