Teknologia ja osaajat

Satoisat ja laadukkaat lajikkeet eivät synny itsestään, vaan niiden taustalla on osaava, hyvinvoiva ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva henkilöstö. Paitsi henkilöstöön, panostamme myös jatkuvasti siihen, että käytössämme ovat parhaat tekniikat, menetelmät ja laitteistot.

Jalostuksessa olemme satsanneet viime vuosina vahvasti genomivalintaan, jonka avulla pystymme nopeuttamaan jalostustyötä. Geenimerkkejä käytämme taudinkestävyyden ja laatuominaisuuksien määrittämiseen. Jalostusprosessia nopeuttaaksemme hyödynnämme lajikkeiden kehitystyössä myös solukkoviljelyä. Koetoiminnassa olemme investoineet merkittävästi uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.