KlaaraBOR

Talvenkestävä ja satoisa nurminata
Kilpailukykyinen kuiva-ainesato eri ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä. Talvenkestävyys huippuluokkaa.

Sato

Klaaran sadontuottokyky on korkea. Sen kuiva-ainesato on virallisissa lajikekokeissa ollut eri-ikäisissä nurmissa ja eri viljelyvyöhykkeillä erittäin kilpailukykyinen verrattuna muihin virallisissa lajikekokeissa olleisiin nurminatalajikkeisiin. Etenkin ensimmäisen niiton sato on korkeampi muihin nurminatoihin verrattuna.

Klaaran rehunlaatu on muiden nurminatojen tapaan hyvä. Sadon energia-arvo D-arvolla mitattuna on virallisissa lajikekokeissa ollut korkea kaikilla korjuukerroilla.

Käyttötarkoitus

Rehunurmi

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I–V.

Klaaran talvenkestävyys on huippuluokkaa.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 20202
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2011

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi