OnervaBOR

Painavajyväinen aikainen rehuohra
Viljelyvarma aikainen monitahoinen ohra, jonka laatu kestää vertailun jopa kaksitahoisten ohrien kanssa. Erittäin hyvä verkkolaikun kestävyys.

Kasvuaika

Onerva on yksi aikaisimmista monitahoisista ohrista. Sen kasvuaika, 865 tehoisan lämpösumman astetta, on samaa luokkaa kuin jo pitkään viljelyssä olleella Aukustilla. Onerva sopii viljelyyn vyöhykkeille I-IV.

Sato

Onerva on kasvuaikaansa nähden satoisa lajike. Virallisissa lajikekokeissa vuosina 2019-2021 se on kuulunut oman kasvuaikaluokkansa parhaimmistoon kaikilla viljelyvyöhykkeillä ja eri maalajeilla. Onerva on osoittanut hyvää sopeutumiskykyä viljelyn eri satotasoille.

Käyttötarkoitus

Onerva on poikkeuksellisen laadukas lajike, joka soveltuu hyvin sekä rehu- että tärkkelysohran tuotantoon. Onerva loistaa erityisesti suurella jyvällään. Niin sen tuhannen jyvän paino, hehtolitrapaino kuin täysjyväprosenttikin ovat erittäin korkeita. Laadultaan Onerva onkin verrattavissa lähinnä kaksitahoisiin ohriin. Onervan valkuaispitoisuus on virallisten lajikekokeiden mittarilajikkeeseen Aukustiin verrattuna hieman korkeampi ja suhteessa satotasoon hyvä. Tärkkelyspitoisuus on Onervalla hieman Aukustia alempi.

Laonkestävyys

Onervan korsi on lyhyt ja erittäin luja.

Taudinkestävyys

Onervan kestävyys verkkolaikun verkko- ja spottityyppiä vastaan on hyvä ja erot Aukustiin verrattuna erittäin selviä. Ohran härmää ja rengaslaikkua vastaan lajikkeella ei ole erityistä kestävyyttä.

Viljelysuositus

Onerva viihtyy parhaiten hikevillä mailla III-IV viljelyvyöhykkeillä. Peitattu siemen ja monipuolinen viljelykierto pitävät tautiriskin alhaisena. Nurmet, viljat ja öljykasvit ovat hyviä esikasveja ohralle. Rengaslaikun esiintymistä on hyvä tarkkailla, mikäli sääolosuhteet ovat taudille edulliset tai esikasvina on ollut ohra. Tautitorjunta tehdään tarvittaessa. Kylvötiheydeksi suositellaan multavilla mailla 450-500 kpl ja kivennäismailla 500 kpl itävää siementä neliölle.

Koska Onerva on aikainen lajike, riittää sille kertalannoitus keväällä. Savi- ja kivennäismailla kasvunsääteen käyttö ei yleensä ole tarpeen. Rehevissä kasvustoissa ja hyvin voimaperäisessä viljelyssä sekä käytettäessä karjanlantaa tai viljeltäessä eloperäisillä mailla voidaan tarpeen mukaan käyttää kasvunsäädettä. Lohkon korkea multavuus, karjanlannan pitkäaikainen käyttö sekä nurmen tai typensitojakasvien käyttö esikasvina voi vähentää huomattavasti typpilannoitustarvetta, mikä on hyvä ottaa lannoitusta suunniteltaessa huomioon.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 14552
Kasvilajikeluetteloon: 2020

Lajikevertailu

Aikaiset monitahoiset ohralajikkeet. Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (%>2.5 mm) Tärkkelys %
39 LENE 12 5461 101 80 832 5 64 38,7 63,2 14,1 761 73,5 57,8
40 IINA BOR 9 6056 112 83 853 11 71 43,0 64,8 12,4 748 89,1 59,6
50 BERTTA BOR 9 6114 113 83 855 3 71 42,7 65,4 12,4 754 86,4 59,5
63 AUKUSTI BOR (M) 92 5416 100 83 865 10 71 41,8 63,6 13,0 683 82,1 59,3
64 MAINIO 14 5842 108 83 867 13 67 41,0 64,6 12,8 734 75,2 59,1
73 HERMANNI BOR 14 5730 106 84 867 0 66 43,0 65,5 13,2 748 85,1 58,4
76 ONERVA BOR 14 5703 105 83 870 3 64 47,0 64,9 13,1 736 96,5 58,6
77 NOS VALDA 12 5700 105 84 876 3 69 42,4 64,5 13,4 758 85,6 58,3

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi