ReettaBOR

Kotimainen huippuruis
Suomen viljellyin ruis. Erittäin viljelyvarma lajike, joka sopii viljeltäväksi rukiin koko tuotantoalueella.

Sato

Reetta on korkeasatoinen populaatiolajike. Hyvät sadot niin virallisissa kokeissa kuin käytännön viljelyssäkin ovat pitäneet Reetan viljelytilastojen kärjessä jo useita vuosia.

Sadon laatu

Reetan hehtolitranpaino on erittäin korkea. Sakolukuominaisuudet ovat hyvät ja valkuaispitoisuus suhteutettuna sadon määrään korkea. Reetan jyvät ovat pienikokoisia.

Käyttötarkoitus

Reetta soveltuu leivontakäyttöön.  Erinomaisen talvenkestävyytensä ja hyvän laonkestävyytensä ansiosta Reetta sopii hyvin myös luomutuotantoon.

Viljelysuositus

Reetta on kokeissa pärjännyt erittäin hyvin kaikilla viljelyvyöhykkeillä, sekä karkeilla kivennäismailla että savimailla, lumisilla ja vähälumisilla alueilla. Reetta on Suomen oloihin jalostettu ja se on talvenkestävyydeltään erittäin hyvä. Reetta on talvehtinut virallisissa lajikekokeissa kolmena hyvin erityyppisenä vuonna ja ollut joka vuosi populaatiorukiista satoisin. Reettaa suositellaan viljelyvyöhykkeille I – III.

Reetan kestävyys lumihometta vastaan on hyvä. Kylvösiemen tulee peitata lumihomeeseen tehoavalla peittausaineella. Lumisilla alueilla rehevät oraskasvustot kannattaa ruiskuttaa lumihometta vastaan kasvukauden lopussa.

Korsi

Reetan korsiominaisuudet ovat vanhempia ruislajikkeita selvästi paremmat. Lyhempi ja lujempi korsi tuo viljelyyn varmuutta.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Bor 03001

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2009

Reetta on populaatiolajike, jossa on yhdistetty suomalaisten ja puolalaisten rukiiden hyviä ominaisuuksia. Reetta polveutuu risteytyksestä Kartano/Danko//Akusti/Danko. Reetta on ollut Borealin jalostajan kokeissa vuodesta 2004 alkaen ja virallisissa lajikekokeissa vuodesta 2006.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Talvituho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 REETTA BOR 21 6613 99 8 337 918 30 142 30,6 75,3 10 185
4 DANKOWSKIE GRANAT 12 7048 105 14 337 917 14 129 35,3 75,5 10 212
6 KWS SERAFINO 11 8499 127 12 338 932 33 123 35,1 75,0 9 250
7 KWS LIVADO 38 8006 120 13 339 938 27 122 34,4 75,2 9 211
8 DANKOWSKIE TURKUS 10 6741 101 12 337 913 11 129 36,5 75,4 10 207
9 DANKOWSKIE AGAT (M) 43 6695 100 14 337 914 30 130 35,1 74,3 10 178
11 SU PERFORMER 38 7967 119 13 338 927 22 120 36,3 75,8 9 243
17 KWS BERADO 11 9338 139 6 338 935 22 123 35,1 75,7 9 259
20 KWS TAYO 16 8881 133 11 338 933 21 121 36,0 74,4 9 244
21 KWS JETHRO 11 9189 137 14 338 930 21 124 36,1 74,8 9 253

 

Edustajat

Lisätietoja

Sanna Grönroos

Sanna Grönroos

Kasvinjalostaja

Ruis
050 590 4090
sanna.gronroos(at)boreal.fi