ReettaBOR

Kotimainen huippuruis
Satoisin markkinoilla oleva populaatioruis. Erittäin viljelyvarma lajike, joka sopii viljeltäväksi rukiin koko tuotantoalueella.

Sato

Reetta on satoisin markkinoilla oleva populaatioruis. Se on noin 10 % satoisampi kuin useimmat muut populaatiorukiit ja lähentelee satoisuudessaan jo hybridirukiita. Virallisissa lajikekokeissa Reetan keskisato on ollut noin 5400 kg/ha.

Sadon laatu

Reetan hehtolitranpaino on erittäin korkea. Sakolukuominaisuudet ovat hyvät ja valkuaispitoisuus suhteutettuna sadon määrään korkea. Reetan jyvä ovat pienikokoista.

Käyttötarkoitus

Reetta soveltuu leivontakäyttöön.  Erinomaisen talvenkestävyytensä ja hyvän laonkestävyytensä ansiosta Reetta sopii hyvin myös luomutuotantoon.

Viljelysuositus

Reetta on kokeissa pärjännyt erittäin hyvin kaikilla viljelyvyöhykkeillä, sekä karkeilla kivennäismailla että savimailla, lumisilla ja vähälumisilla alueilla. Reetta on Suomen oloihin jalostettu ja se on talvenkestävyydeltään erittäin hyvä. Reetta on talvehtinut virallisissa lajikekokeissa kolmena hyvin erityyppisenä vuonna ja ollut joka vuosi populaatiorukiista satoisin. Reettaa suositellaan viljelyvyöhykkeille I – III.

Reetan kestävyys lumihometta vastaan on hyvä. Kylvösiemen tulee peitata lumihomeeseen tehoavalla peittausaineella. Lumisilla alueilla rehevät oraskasvustot kannattaa ruiskuttaa lumihometta vastaan kasvukauden lopussa.

Korsi

Reetan korsiominaisuudet ovat vanhempia ruislajikkeita selvästi paremmat. Lyhempi ja lujempi korsi tuo viljelyyn varmuutta.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Bor 03001

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2009

Reetta on populaatiolajike, jossa on yhdistetty suomalaisten ja puolalaisten rukiiden hyviä ominaisuuksia. Reetta polveutuu risteytyksestä Kartano/Danko//Akusti/Danko. Reetta on ollut Borealin jalostajan kokeissa vuodesta 2004 alkaen ja virallisissa lajikekokeissa vuodesta 2006.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 – 2020
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Sanna Grönroos

Sanna Grönroos

Kasvinjalostaja

Ruis
050 590 4090
sanna.gronroos(at)boreal.fi