ReettaBOR

Kotimainen huippuruis
Suomen viljellyin ruis. Erittäin viljelyvarma lajike, joka sopii viljeltäväksi rukiin koko tuotantoalueella.

Sato

Reetta on korkeasatoinen populaatiolajike. Hyvät sadot niin virallisissa kokeissa kuin käytännön viljelyssäkin ovat pitäneet Reetan viljelytilastojen kärjessä jo useita vuosia.

Sadon laatu

Reetan hehtolitranpaino on erittäin korkea. Sakolukuominaisuudet ovat hyvät ja valkuaispitoisuus suhteutettuna sadon määrään korkea. Reetan jyvät ovat pienikokoisia.

Käyttötarkoitus

Reetta soveltuu leivontakäyttöön.  Erinomaisen talvenkestävyytensä ja hyvän laonkestävyytensä ansiosta Reetta sopii hyvin myös luomutuotantoon.

Viljelysuositus

Reetta on kokeissa pärjännyt erittäin hyvin kaikilla viljelyvyöhykkeillä, sekä karkeilla kivennäismailla että savimailla, lumisilla ja vähälumisilla alueilla. Reetta on Suomen oloihin jalostettu ja se on talvenkestävyydeltään erittäin hyvä. Reetta on talvehtinut virallisissa lajikekokeissa kolmena hyvin erityyppisenä vuonna ja ollut joka vuosi populaatiorukiista satoisin. Reettaa suositellaan viljelyvyöhykkeille I – III.

Reetan kestävyys lumihometta vastaan on hyvä. Kylvösiemen tulee peitata lumihomeeseen tehoavalla peittausaineella. Lumisilla alueilla rehevät oraskasvustot kannattaa ruiskuttaa lumihometta vastaan kasvukauden lopussa.

Korsi

Reetan korsiominaisuudet ovat vanhempia ruislajikkeita selvästi paremmat. Lyhempi ja lujempi korsi tuo viljelyyn varmuutta.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Bor 03001

Kasvilajikeluetteloon tulo: 2009

Reetta on populaatiolajike, jossa on yhdistetty suomalaisten ja puolalaisten rukiiden hyviä ominaisuuksia. Reetta polveutuu risteytyksestä Kartano/Danko//Akusti/Danko. Reetta on ollut Borealin jalostajan kokeissa vuodesta 2004 alkaen ja virallisissa lajikekokeissa vuodesta 2006.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike, (h)=hybridilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Talvituho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 REETTA BOR 21 6577 100 7 335 874 28 139 30,8 75,4 10 173
4 KWS TAYO (h) 16 8746 133 11 336 889 22 118 36,0 74,5 10 234
6 KWS JETHRO (h) 10 9117 139 14 336 886 22 121 36,1 74,9 10 243
7 DANKOWSKIE AGAT (h) (M) 43 6562 100 14 334 871 32 127 35,2 74,3 10 166
8 SU PERFORMER (h) 32 7831 119 13 335 884 22 118 36,4 76,0 9 233
9 KWS LIVADO (h) 32 7823 119 13 336 892 29 119 34,1 75,2 10 202
11 DANKOWSKIE GRANAT 12 6917 105 14 334 874 14 127 35,3 75,6 10 201
17 DANKOWSKIE TURKUS 10 6625 101 12 334 869 12 127 36,4 75,5 11 196
20 KWS SERAFINO (h) 11 8366 127 12 336 889 34 121 35,0 75,0 9 240
21 KWS VINETTO (h) 11 8346 127 13 336 895 20 118 36,0 75,3 10 231
22 KWS TREBIANO (h) 11 8521 130 9 336 885 21 125 37,5 75,8 9 207
23 KWS BERADO (h) 11 9205 140 6 336 891 23 121 35,1 75,8 9 248
24 KWS ROTOR (h) 6 8712 133 9 336 894 24 110 35,8 72,6 9 205

 

Edustajat

Lisätietoja

Sanna Ahonen

Sanna Ahonen

Kasvinjalostaja

Ruis
050 590 4090
sanna.ahonen(at)boreal.fi