RetuBOR

Satoisa ruokonata koko Suomeen
Satoisa lajike, joka lähtee niiton jälkeen nopeasti kasvuun. Pystyy tuottamaan runsaita kuiva-ainesatoja kuivemmissakin kasvuoloissa.

Sato

Retu on ollut mukana nurminadan virallisissa lajikekokeissa ja osoittautunut huomattavasti voimakaskasvuisemmaksi kuin nurminatalajikkeet. Ero satotasossa on ollut 10-20 %. Paremmuus sadontuottokyvyssä korostuu poutivilla mailla.

Lajike on erittäin talvenkestävä menestyen hyvin myös Lapissa, V-kasvuvyöhykkeellä. Retun hyvä talvenkestävyys näkyy hyvin satoisuudessa – parhaimmillaan lajike on kokeissa ollut 2. ja 3. vuoden nurmissa. Retulle on tyypillistä myös erityisen nopea kasvuunlähtö niiton jälkeen.

Retun laatua on tutkittu muun muassa Helsingin yliopistossa. Suoritetuissa ruokintakokeissa ei ole havaittu merkittäviä eroja lajikkeen ja nurminatojen välillä maittavuudessa eikä sulavuudessa. Sadosta tehty säilörehu on ollut laadultaan moitteetonta. Ensimmäinen niitto suositellaan tehtäväksi röyhylle tulon alkaessa.

Käyttötarkoitus

Retu soveltuu parhaiten säilörehutuotantoon.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV ja V.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Hja 2170
Kasvilajikeluetteloon tulo: 1995

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Kokonaissato (kg/ha) Suhdeluku 1.niiton sato (kg/ha) 2.niiton sato (kg/ha) 3.niiton sato (kg/ha) Talvituho (%) Valkuaissato (kg), yhteensä D-arvo, 1.niitto (g/kg KA) D-arvo, 2.niitto (g/kg KA) D-arvo, 3.niitto (g/kg KA) NDF, 1.niitto (g/kg KA) NDF, 2.niitto (g/kg KA) NDF, 3.niitto (g/kg KA)
1 ELEANORA BOR 20 12333 120 4337 4945 3640 3 1699 697 682 696 514 510 497
18 KAROLINA BOR 17 11974 117 4093 4958 3531 9 1671 689 680 690 523 521 505
19 RETU BOR 69 11387 111 4019 4578 3398 7 1590 690 679 692 514 511 492
20 KASPER (M) (nurminata) 86 10237 100 4371 3584 2855 6 1461 697 693 702 529 504 494
21 SWAJ 24 10881 106 3971 4327 3192 13 1480 687 690 695 531 505 495

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi