RetuBOR

Satoisa ruokonata koko Suomeen
Satoisa lajike, joka lähtee niiton jälkeen nopeasti kasvuun. Pystyy tuottamaan runsaita kuiva-ainesatoja kuivemmissakin kasvuoloissa.

Sato

Retu on ollut mukana nurminadan virallisissa lajikekokeissa ja osoittautunut huomattavasti voimakaskasvuisemmaksi kuin nurminatalajikkeet. Ero satotasossa on ollut 10-20 %. Paremmuus sadontuottokyvyssä korostuu poutivilla mailla.

Lajike on erittäin talvenkestävä menestyen hyvin myös Lapissa, V-kasvuvyöhykkeellä. Retun hyvä talvenkestävyys näkyy hyvin satoisuudessa – parhaimmillaan lajike on kokeissa ollut 2. ja 3. vuoden nurmissa. Retulle on tyypillistä myös erityisen nopea kasvuunlähtö niiton jälkeen.

Retun laatua on tutkittu muun muassa Helsingin yliopistossa. Suoritetuissa ruokintakokeissa ei ole havaittu merkittäviä eroja lajikkeen ja nurminatojen välillä maittavuudessa eikä sulavuudessa. Sadosta tehty säilörehu on ollut laadultaan moitteetonta. Ensimmäinen niitto suositellaan tehtäväksi röyhylle tulon alkaessa.

Käyttötarkoitus

Retu soveltuu parhaiten säilörehutuotantoon.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV ja V.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Hja 2170
Kasvilajikeluetteloon tulo: 1995

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Kokonaissato (kg/ha) Suhdeluku 1.niiton sato (kg/ha) 2.niiton sato (kg/ha) 3.niiton sato (kg/ha) Talvituho (%) Valkuaissato (kg), yhteensä D-arvo, 1.niitto (g/kg KA) D-arvo, 2.niitto (g/kg KA) D-arvo, 3.niitto (g/kg KA) NDF, 1.niitto (g/kg KA) NDF, 2.niitto (g/kg KA) NDF, 3.niitto (g/kg KA)
1 ELEANORA BOR 20 12266 108 4326 4949 3545 2 1698 695 682 698 526 518 500
18 BIRGITTA BOR 24 12300 108 4289 5051 3603 3 1715 692 691 698 524 507 499
19 KAROLINA BOR 24 11903 105 4057 4915 3498 8 1657 690 680 693 533 527 508
20 RETU BOR (M) 88 11378 100 4044 4602 3304 6 1590 688 678 694 527 520 496
21 GREENDALE 9 8953 79 2363 3906 3218 38 1232 692 670 696 520 538 497
22 TRIUMPHANT 8 6549 58 1892 2771 2422 43 838 688 669 695 537 524 499

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi