RetuBOR

Satoisa ruokonata koko Suomeen
Satoisa lajike, joka lähtee niiton jälkeen nopeasti kasvuun. Pystyy tuottamaan runsaita kuiva-ainesatoja kuivemmissakin kasvuoloissa.

Sato

Retu on ollut mukana nurminadan virallisissa lajikekokeissa ja osoittautunut huomattavasti voimakaskasvuisemmaksi kuin nurminatalajikkeet. Ero satotasossa on ollut 10-20 %. Paremmuus sadontuottokyvyssä korostuu poutivilla mailla.

Lajike on erittäin talvenkestävä menestyen hyvin myös Lapissa, V-kasvuvyöhykkeellä. Retun hyvä talvenkestävyys näkyy hyvin satoisuudessa – parhaimmillaan lajike on kokeissa ollut 2. ja 3. vuoden nurmissa. Retulle on tyypillistä myös erityisen nopea kasvuunlähtö niiton jälkeen.

Retun laatua on tutkittu muun muassa Helsingin yliopistossa. Suoritetuissa ruokintakokeissa ei ole havaittu merkittäviä eroja lajikkeen ja nurminatojen välillä maittavuudessa eikä sulavuudessa. Sadosta tehty säilörehu on ollut laadultaan moitteetonta. Ensimmäinen niitto suositellaan tehtäväksi röyhylle tulon alkaessa.

Käyttötarkoitus

Retu soveltuu parhaiten säilörehutuotantoon.

Viljelysuositus

Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV ja V.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Hja 2170
Kasvilajikeluetteloon tulo: 1995

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi