RiikkaBOR

Laadukas, nopeakasvuinen lajike Etelä-Suomeen. Englanninraiheinälajikkeista talvenkestävin ja satoisin.

Sato

Riikka-englanninraiheinä on ollut kokeissa hyvin satoisa lajike 1.-3. vuotisissa nurmissa I-III vyöhykkeillä. Riikka toipuu verrannelajikkeita nopeammin talven rasituksista antaen suuren ensimmäisen sadon. Sen jälkikasvu on myös erinomainen. Siemenviljelykokeissa Riikka on ollut satoisa. Myös Borealin sopimusviljelyksillä on Riikasta saatu varsin hyviä satoja, parhaimmillaan 800 kg/ha.

Englanninraiheinän sulavuus ja maittavuus on erittäin hyvä, siksi se on Keski-Euroopan tärkein rehuheinä. Laadultaan Riikka on tyypillinen lajinsa edustaja.

Käyttötarkoitus

Riikka-englanninraiheinää suositellaan viljelyyn laidun- ja säilönurmille suhteellisen talvenkestävänä, suuria ja laadultaan hyviä rehusatoja tuottavana lajikkeena. Satoisana lajikkeena Riikka sopii myös siemenviljelyyn.

Viljelysuositus

Riikka on kestävin raiheinä. Talvenkestävyys ei kuitenkaan ole riittävä pohjoisimmassa Suomessa.

Riikkaa suositellaan vyöhykkeille I, II ja IIIi.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Jo 0110
Kasvilajikeluetteloon tulo: 1984
Kauppaantulo: 1983

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2007 – 2014

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2007 – 2014

(M) = Mittarilajike