SinuheBOR

Öljypitoinen satoloikkaaja
Aikainen synteettinen kevätrypsilajike, jonka sato ja laatu lähestyvät rapseja. Sama hyvä viljelyvarmuus, mutta korkeampi öljypitoisuus kuin ensimmäisillä uuden sukupolven rypseillä.
Uutuus

Kasvuaika

Sinuhe on aikainen synteettinen kevätrypsilajike, joka on kasvuajaltaan samaa luokkaa virallisten lajikekokeiden mittarilajike Synthian kanssa. Sinuhe sopii viljelyyn Suomen koko öljykasvientuotantoalueella vyöhykkeillä I-IV.

Sato

Sinuhe on erittäin satoisa lajike. Suomen virallisissa lajikekokeissa vuosina 2019 – 2020 se oli kokeiden satoisin kevätrypsi. Sinuhen sato oli Synthiaa 6 % korkeampi.

Käyttötarkoitus

Sinuhen laatu on erinomainen. Sen öljypitoisuus on ollut virallisissa lajikekokeissa rypsikokeiden korkein ja öljysato suurin. Sinuhen aikaisuus lisää sen viljelyvarmuutta, mistä on osoituksena lajikkeen alhainen lehtivihreäpitoisuus. Sinuhe soveltuu erinomaisesti kasviöljyteollisuuden käyttöön.

Laonkestävyys

Sinuhen varsi on hiukan Synthiaa pidempi eikä aivan yhtä luja. Laonkestävyydeltään Sinuhe on kuitenkin nykylajikkeiden keskitasoa ja samaa luokkaa SW Petitan kanssa. Sinuhe on esimerkiksi Cordeliaa lujavartisempi.

Taudinkestävyys

Oikea viljelykierto on öljykasvien yleisimpien tautien, pahkahomeen ja möhöjuuren, ehkäisyssä erittäin tärkeää. Sinuhella ei ole erityistä kestävyyttä kumpaakaan tautia vastaan, joten lohkolla on suositeltavaa pitää taukoa öljykasvien viljelystä 4-5 vuotta ennen seuraavaa kylvöä. Pahkahomeen välttämiseksi välivuosia on muistettava pitää myös muista pahkahomeen isäntäkasveista, joita ovat mm. kumina, herne, härkäpapu, peruna ja apilat. Pahkahomeen torjuntaruiskutus on suositeltavaa tehdä, jos kukintaa edeltävän kolmen viikon aikana sataa runsaasti, kasvusto on hyvin tiheä tai pahkahomesaastuntoja on ollut alueella aikaisemmin.

Viljelysuositus

Sinuhea suositellaan vyöhykkeille I, II, III ja IV. Sinuhe menestyy kaikilla maalajeilla. Sitä ei kuitenkaan suositella viljeltäväksi kaikkein poudanarimmilla lohkoilla. Kylvötiheyssuositus on 1 yksikkö hehtaarille eli 6-7 kg yksikkökoosta riippuen. Hyvin multavilla ja hikevillä mailla taimettuminen on tasaisempaa ja lakoontuminen todennäköisempää, joten kylvötiheyttä voi pienentää.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 15328
Kasvilajikeluetteloon: 2022

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2013 – 2020
(M) = Mittarilajike

Kevätrypsejä ei ole ollut virallisissa lajikekokeissa vuoden 2020 jälkeen.

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tsp (g) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Öljypitoisuus (%) Öljysato (kg/ha) Lehtivihreä (ppm)
39 SYNTHIA BOR (M) 22 2002 100 108 1099 9 108 2,7 22,6 409 42,2 848 9
41 CORDELIA BOR 34 1870 93 109 1100 30 111 2,7 22,8 383 42,4 797 14
42 BIRTA 16 1880 94 110 1109 29 112 2,7 22,3 377 42,4 802 14
43 SINUHE BOR 8 2122 106 108 1101 23 112 2,5 20,3 389 45,3 967 10
46 AUREA CL 8 1608 80 108 1093 28 101 2,5 23,4 340 39,6 635 15
49 SW PETITA 25 1792 90 109 1105 22 108 2,8 21,7 349 43,9 793 14
75 SYNNEVA BOR 14 1963 98 108 1097 15 110 2,6 22,7 403 42,0 828 9
78 KUUTAR CL 8 1824 91 108 1095 30 102 2,7 22,3 367 41,4 756 12

 

 

 

Edustajat

Lisätietoja

Anu Väinölä

Anu Väinölä

Kasvinjalostaja

Öljykasvit
050 455 2819
anu.vainola(at)boreal.fi