Wish

Viihtyvä satotykki rehu- ja tärkkelystuotantoon
Erittäin satoisa kaksitahoinen lajike rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon. Hyvä taudinkestävyys ja viihtyvyys erilaisilla maalajeilla. Ominaisuuksiltaan potentiaalinen lajike myös luomuviljelyyn.
Uutuus

Kasvuaika

Wish on kaksitahoinen ohra, jota on testattu Suomen virallisissa lajikekokeissa vuosina 2019-2021. Koetulosten mukaan Wishin kasvuaika on noin 1000 tehoisan lämpösumman astetta eli se on melko myöhäinen lajike. Wish sopii viljeltäväksi vyöhykkeillä I-III.

Sato

Wish on osoittautunut erittäin satoisaksi lajikkeeksi niin virallisissa lajikekokeissa kuin Borealin omissa monivuotisissa kokeissakin. Virallisten kokeiden yhteenvetotuloksissa Wish on ollut ykkönen kaikkina kolmena testausvuotenaan. Wish viihtyy erilaisissa oloissa. Vyöhykekohtaisissa tuloksissa se on selvästi mittarilajikkeina olleita Trekkeriä ja RGT Planetia satoisampi, ja happaman maan tuloksissa Wish oli kaksitahoisten ohrien satoisin.

Wish on osoittanut sadontuottokykynsä Suomen lisäksi myös Tanskassa, jossa se oli neljä vuotta peräkkäin yksi lajikekokeiden satoisimmista lajikkeista.

Käyttötarkoitus

Wish on isojyväinen lajike, jolla on korkea lajitteluaste. Sen hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus ovat olleet kokeissa keskimääräistä alhaisempia, mutta korkean satotasonsa ansiosta sen valkuaissato on noussut keskimääräistä korkeammaksi. Wish on erinomainen vaihtoehto rehu- ja tärkkelysohran viljelyyn. Suuren biomassan- ja sadontuottokykynsä ansiosta Wish on hyvä lajikevalinta myös kokoviljasäilörehutuotantoon.

Laonkestävyys

Wish on runsaasti versova lajike, jonka korsi on pitkä. Korsi on altis lakoontumiselle, joten kasvunsääteen käyttö erityisesti rehevissä kasvustoissa ja runsasravinteisilla maalajeilla on suositeltavaa.

Taudinkestävyys

Wishin taudinkestävyys on hyvä. Se on virallisissa lajikekokeissa ollut merkitsevästi RGT Planetia kestävämpi niin verkkolaikun verkko- kuin laikkutyyppiäkin vastaan. Myös Wishin rengaslaikkukestävyys on erinomainen eikä sitä ole virallisissa kokeissa Wishillä esiintynyt. Lisäksi Wishillä on mlo-kestävyys härmää vastaan eli se on täysin härmänkestävä.

Viljelysuositus

Wish soveltuu parhaiten viljeltäväksi hyväkuntoisilla savi- ja kivennäismailla. Wishillä on taipumusta lakoontumiseen, joten rehevissä olosuhteissa kasvunsääteen käyttö on suositeltavaa.

Wishissä on monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hyvän lajikkeen luomuun. Voimakas kasvuunlähtö, nopea peittävyys ja iso biomassa parantavat Wishin kykyä kilpailla rikkakasveja vastaan. Myös lajikkeen hyvä taudinkestävyys puoltaa sen käyttöä luomuviljelyssä.

Alkuperä

Jalostaja: Sejet Plant Breeding.
Suomen kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valku-ainen (%) Valkuais-sato (kg/ha) Täysjyvä (% >2.5 mm) Tärkkelys %
39 SAANA BOR 7 5655 86 92 930 6 69 46,2 67,2 12,2 657 88 60
40 HARBINGER BOR 7 6626 101 97 992 6 70 47,4 68,0 11,6 678 90 61
41 TREKKER BOR 62 6486 99 96 982 17 67 48,4 66,7 11,4 654 87 61
42 FENNICA BOR 12 6589 100 98 1007 6 66 46,7 65,9 11,3 646 89 61
43 REPEKKA BOR 11 5666 86 93 956 2 66 43,8 68,2 12,8 629 84 60
44 VIPEKKA BOR 11 5740 87 97 999 6 65 46,9 67,6 12,5 546 94 60
45 BRIENNE BOR 19 7073 108 97 993 12 71 48,6 66,7 10,8 599 90 62
46 MAIRE BOR 19 7035 107 93 945 20 67 49,9 66,9 11,0 623 89 62
49 SW MITJA 11 5912 90 93 944 19 74 46,1 68,3 12,4 629 83 60
50 ARILD 15 6240 95 90 917 11 78 48,2 69,6 12,6 585 91 60
51 FEEDWAY 24 6867 105 96 979 7 66 47,2 67,2 11,2 664 89 61
54 KWS FANTEX 16 6875 105 97 992 9 65 47,7 65,5 11,1 640 91 62
57 VANILLE 12 6737 103 96 977 5 71 52,6 66,3 11,5 636 92 61
58 YODA 13 6931 106 98 1006 7 74 52,6 66,9 11,4 647 94 61
59 NFC TIPPLE 40 5729 87 97 996 5 66 48,9 66,4 11,3 659 92 61
60 KWS IRINA 12 6276 96 98 1007 0 65 47,9 64,2 11,3 638 91 61
63 LUHKAS 14 6388 97 94 957 8 65 48,4 68,4 11,9 668 89 61
64 RGT PLANET (M) 60 6566 100 97 987 17 71 49,3 66,4 11,2 625 92 61
65 EIFEL 6 6564 100 95 978 19 73 51,0 66,4 11,9 618 97 61
66 NOUSU 35 6174 94 94 959 18 73 49,6 66,8 12,0 614 93 61
68 CRESCENDO 23 6723 102 97 996 23 76 50,1 64,8 11,2 607 95 61
73 FANDAGA 12 6604 101 95 969 9 67 50,8 66,7 11,4 666 92 61
74 WISH 19 7255 111 98 1000 21 74 52,1 65,3 10,6 656 93 62

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi