Wish

Viihtyvä satotykki rehu- ja tärkkelystuotantoon
Erittäin satoisa kaksitahoinen lajike rehu- ja tärkkelysohran tuotantoon. Hyvä taudinkestävyys ja viihtyvyys erilaisilla maalajeilla. Ominaisuuksiltaan potentiaalinen lajike myös luomuviljelyyn.

Kasvuaika

Wish on kaksitahoinen ohra, jota on testattu Suomen virallisissa lajikekokeissa vuosina 2019-2021. Koetulosten mukaan Wishin kasvuaika on noin 1000 tehoisan lämpösumman astetta eli se on melko myöhäinen lajike. Wish sopii viljeltäväksi vyöhykkeillä I-III.

Sato

Wish on osoittautunut erittäin satoisaksi lajikkeeksi niin virallisissa lajikekokeissa kuin Borealin omissa monivuotisissa kokeissakin. Virallisten kokeiden yhteenvetotuloksissa Wish on ollut ykkönen kaikkina kolmena testausvuotenaan. Wish viihtyy erilaisissa oloissa. Vyöhykekohtaisissa tuloksissa se on selvästi mittarilajikkeina olleita Trekkeriä ja RGT Planetia satoisampi, ja happaman maan tuloksissa Wish oli kaksitahoisten ohrien satoisin.

Wish on osoittanut sadontuottokykynsä Suomen lisäksi myös Tanskassa, jossa se oli neljä vuotta peräkkäin yksi lajikekokeiden satoisimmista lajikkeista.

Käyttötarkoitus

Wish on isojyväinen lajike, jolla on korkea lajitteluaste. Sen hehtolitrapaino ja valkuaispitoisuus ovat olleet kokeissa keskimääräistä alhaisempia, mutta korkean satotasonsa ansiosta sen valkuaissato on noussut keskimääräistä korkeammaksi. Wish on erinomainen vaihtoehto rehu- ja tärkkelysohran viljelyyn. Suuren biomassan- ja sadontuottokykynsä ansiosta Wish on hyvä lajikevalinta myös kokoviljasäilörehutuotantoon.

Laonkestävyys

Wish on runsaasti versova lajike, jonka korsi on pitkä. Korsi on altis lakoontumiselle, joten kasvunsääteen käyttö erityisesti rehevissä kasvustoissa ja runsasravinteisilla maalajeilla on suositeltavaa.

Taudinkestävyys

Wishin taudinkestävyys on hyvä. Se on virallisissa lajikekokeissa ollut merkitsevästi RGT Planetia kestävämpi niin verkkolaikun verkko- kuin laikkutyyppiäkin vastaan. Myös Wishin rengaslaikkukestävyys on erinomainen eikä sitä ole virallisissa kokeissa Wishillä esiintynyt. Lisäksi Wishillä on mlo-kestävyys härmää vastaan eli se on täysin härmänkestävä.

Viljelysuositus

Wish soveltuu parhaiten viljeltäväksi hyväkuntoisilla savi- ja kivennäismailla. Wishillä on taipumusta lakoontumiseen, joten rehevissä olosuhteissa kasvunsääteen käyttö on suositeltavaa.

Wishissä on monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hyvän lajikkeen luomuun. Voimakas kasvuunlähtö, nopea peittävyys ja iso biomassa parantavat Wishin kykyä kilpailla rikkakasveja vastaan. Myös lajikkeen hyvä taudinkestävyys puoltaa sen käyttöä luomuviljelyssä.

Alkuperä

Jalostaja: Sejet Plant Breeding.
Suomen kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (% >2.5 mm) Tärkkelys %
39 FEEDWAY 24 6870 105 95 979 7 65 48,2 67,3 11,3 770 90,7 61,1
40 ANNELI 5 6615 101 90 908 31 79 48,6 66,4 12,9 855 89,5 59,5
41 VANILLE 12 6702 103 95 977 6 71 53,9 66,6 11,6 755 94,2 61,0
42 WISH 19 7264 111 97 1003 20 73 53,2 65,4 10,7 786 95,5 61,5
43 RGT PLANET (M) 63 6531 100 96 985 16 70 50,3 66,5 11,3 730 93,5 61,2
44 YODA 13 6941 106 98 1007 6 73 53,7 67,0 11,5 797 95,8 61,1
45 VIPEKKA BOR 6 5697 87 97 997 7 67 49,0 67,7 12,5 719 94,0 60,3
46 REPEKKA BOR 6 5630 86 93 957 7 67 44,7 68,9 12,8 740 89,1 60,1
49 UTA 6 6340 97 96 984 11 71 54,9 66,2 11,5 714 92,9 60,8
50 ELLINOR 24 6882 105 97 1000 25 71 49,2 65,2 11,2 761 93,1 61,4
51 CONAN 13 6911 106 94 969 12 72 49,3 68,1 11,9 816 91,3 60,8
54 SKYWAY 19 6878 105 97 999 13 73 50,5 67,3 11,2 771 94,8 61,3
57 TREKKER BOR 68 6483 99 96 983 12 66 49,3 66,8 11,5 739 89,2 61,1
58 BRIENNE BOR 19 7082 108 97 994 11 70 49,7 66,9 10,9 781 91,9 61,6
59 KWS FANTEX 16 6852 105 97 992 10 65 48,9 65,7 11,2 748 93,3 61,5
60 CRESCENDO 18 6674 102 97 993 25 76 51,3 65,0 11,3 733 95,3 61,0
63 LUHKAS 9 6502 100 93 960 11 66 49,7 68,7 12,0 762 90,7 60,7
64 MAIRE BOR 19 7044 108 92 945 19 67 50,9 67,1 11,1 785 90,8 61,4
65 ARILD 9 6103 93 90 924 13 77 49,0 69,7 12,7 772 91,4 60,1
66 FENNICA BOR 7 6511 100 98 997 10 66 47,8 66,3 11,4 719 91,3 61,2
68 EASTWAY 24 7106 109 96 990 4 66 48,9 67,1 11,0 781 92,4 61,6
73 HARBINGER BOR 6 6712 103 96 1000 31 69 48,4 68,4 11,6 773 93,0 60,7
74 FANDAGA 12 6605 101 94 969 10 66 51,7 66,9 11,6 752 94,3 61,0

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi