HilkkaBOR

Sakoluvullaan loistava myllyvehnä
Erittäin aikainen kevätvehnä, joka loistaa sakoluvullaan. Korkea hehtolitrapaino ja erinomaiset sitko-ominaisuudet varmistavat sopivuuden myllyvehnäksi. Hilkka tuottaa päätyypin vehnien kanssa kilpailukykyisen sadon pohjoisemmilla viljelyvyöhykkeillä.
Uutuus

Kasvuaika

Hilkka on kasvuajaltaan erittäin aikainen lajike, virallisissa lajikekokeissa jopa hieman Helmi-vehnääkin aikaisempi. Hilkan kasvuaikaero päätyypin lajikkeisiin tulee selkeästi esiin siirryttäessä I-vyöhykkeeltä pohjoisemmaksi. III-vyöhykkeellä ero on jo huomattava ja Hilkka on noin viikon aikaisempi kuin mittarilajike Demonstrant.

Sato

Hilkka on aikaisuudestaan huolimatta satoisa lajike. Virallisissa lajikekokeissa vuosina 2019 ja 2020 se oli kaikilla viljelyvyöhykkeillä yhtä satoisa kuin samaan kasvuaikaluokkaan kuuluvat Helmi ja Iisakki ja selvästi satoisampi kuin jo pitkään markkinoilla olleet lajikkeet Wappu, Anniina ja Quarna.

Suurimmat sadot Hilkka on tuottanut IV-vyöhykkeellä. Viljelyvyöhykkeillä II ja IV Hilkka on ollut yhtä satoisa kuin huomattavasti myöhäisemmät päätyypin lajikkeet mukaan lukien Demonstrant. Karkeilla kivennäismailla selvästi myöhäisempi Jaarli on tuottanut Hilkkaa suuremman sadon.

Käyttötarkoitus

Hilkka on erinomainen vehnä myllykäyttöön. Sen sakoluku on koko vehnälajikkeiston parhaimmistoa ja hehtolitrapaino aikaisten lajikkeiden kärkeä. Myös Hilkan valkuaispitoisuus on melko korkea, vaikkei se ihan parhaiden lajikkeiden tasolle ylläkään.

Sitko-ominaisuuksiltaan Hilkka on aivan huippuluokkaa. Hilkan sitko on hyvin venyvää. Erityiseksi Hilkan sitkon tekee sen erinomainen venytysvastus, joka mahdollistaa lajikkeen käytön jauhoseoksissa vahvistamaan heikkolaatuisia vehniä. Lajikkeen erittäin hyvä vaivauskestävyys on samaa tasoa kuin laatuvehnälajikkeilla Quarna, Wanamo tai Kreivi.

Laonkestävyys

Hilkka on melko lyhytkortinen ja laonkestävä lajike. Korrenpituudestaan huolimatta Hilkalla ei ole havaittu lyhytkortisille lajikkeille tyypillisiä poutimisongelmia.

Viljelysuositus

Hilkka soveltuu hyvin koko vehnän viljelyalueelle pohjoisimpia alueita myöden. Sitä suositellaan vyöhykkeille I–IV.

Taudinkestävyys

Hilkan taudinkestävyys on tyypillisten aikaisten lajikkeiden tavoin keskimääräinen. Erityisesti sänkimuokatuilla lohkoilla tai suorakylvössä pistelaikkutilannetta tulee seurata jo pensomisvaiheesta lähtien, sillä lajike on hieman keskimääräistä alttiimpi pistelaikulle. Tarvittaessa on käytettävä jaettua tautitorjuntaa jo rikkatorjuntavaiheessa.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 14222
Kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuais-sato (kg/ha) Sakoluku 1
1 WAPPU BOR 13 4996 85 102 1036 9 80 36,4 75,8 14,8 743,8 238,5
4 HELMI BOR 12 5596 95 99 1028 6 81 36,2 75,8 14,2 789,0 213,4
5 KREIVI BOR 7 5668 96 104 1068 10 81 35,0 77,1 13,4 758,5 284,7
6 IISAKKI BOR 12 5506 93 98 1026 0 83 40,2 77,2 14,6 799,1 221,4
7 JAARLI BOR 13 5782 98 104 1062 5 82 41,9 80,0 13,8 793,2 229,8
8 HILKKA BOR 12 5490 93 98 1014 .. 78 34,7 77,7 13,6 735,9 292,9
9 KRUUNU BOR 35 5129 87 103 1061 7 87 35,5 74,4 13,9 707,4 276,7
11 ALLI 21 5975 101 103 1059 0 83 39,2 76,1 13,1 774,1 225,6
14 DEMONSTRANT (M) 56 5912 100 105 1074 2 83 35,8 77,8 13,2 775,0 257,4
17 BJARNE 5 5577 94 102 1056 4 75 32,6 77,1 13,8 771,7 251,2
19 ICEMAN 18 5988 101 107 1092 0 81 42,0 79,1 13,4 796,8 261,5
20 LEIJONA 13 6244 106 104 1064 .. 81 41,6 77,2 13,2 813,7 229,7
21 AMARETTO 61 6066 103 106 1087 6 87 38,1 77,8 12,5 750,5 237,1
27 CALIXO 23 6281 106 108 1095 18 86 42,2 77,3 12,8 795,5 184,4
30 KWS MISTRAL 32 6306 107 105 1072 6 82 41,6 79,6 13,1 811,4 199,9
32 LICAMERO 14 6176 104 106 1087 6 82 43,6 77,9 13,3 809,0 179,1
36 CALISPERO 14 6561 111 105 1076 11 86 37,7 77,0 13,2 868,7 259,5
38 SIBELIUS 19 6323 107 107 1090 9 80 41,9 78,2 13,5 838,6 242,0

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Hyövelä

Mika Hyövelä

Koetoimintapäällikkö, kasvinjalostaja

Kevätvehnä
040 763 5066
mika.hyovela(at)boreal.fi