HilkkaBOR

Sakoluvullaan loistava myllyvehnä
Erittäin aikainen kevätvehnä, joka loistaa sakoluvullaan. Korkea hehtolitrapaino ja erinomaiset sitko-ominaisuudet varmistavat sopivuuden myllyvehnäksi. Hilkka tuottaa päätyypin vehnien kanssa kilpailukykyisen sadon pohjoisemmilla viljelyvyöhykkeillä.
Uutuus

Kasvuaika

Hilkka on kasvuajaltaan erittäin aikainen lajike, virallisissa lajikekokeissa jopa hieman Helmi-vehnääkin aikaisempi. Hilkan kasvuaikaero päätyypin lajikkeisiin tulee selkeästi esiin siirryttäessä I-vyöhykkeeltä pohjoisemmaksi. III-vyöhykkeellä ero on jo huomattava ja Hilkka on noin viikon aikaisempi kuin mittarilajike Demonstrant.

Sato

Hilkka on aikaisuudestaan huolimatta satoisa lajike. Virallisissa lajikekokeissa vuosina 2019 ja 2020 se oli kaikilla viljelyvyöhykkeillä yhtä satoisa kuin samaan kasvuaikaluokkaan kuuluvat Helmi ja Iisakki ja selvästi satoisampi kuin jo pitkään markkinoilla olleet lajikkeet Wappu, Anniina ja Quarna.

Suurimmat sadot Hilkka on tuottanut IV-vyöhykkeellä. Viljelyvyöhykkeillä II ja IV Hilkka on ollut yhtä satoisa kuin huomattavasti myöhäisemmät päätyypin lajikkeet mukaan lukien Demonstrant. Karkeilla kivennäismailla selvästi myöhäisempi Jaarli on tuottanut Hilkkaa suuremman sadon.

Käyttötarkoitus

Hilkka on erinomainen vehnä myllykäyttöön. Sen sakoluku on koko vehnälajikkeiston parhaimmistoa ja hehtolitrapaino aikaisten lajikkeiden kärkeä. Myös Hilkan valkuaispitoisuus on melko korkea, vaikkei se ihan parhaiden lajikkeiden tasolle ylläkään.

Sitko-ominaisuuksiltaan Hilkka on aivan huippuluokkaa. Hilkan sitko on hyvin venyvää. Erityiseksi Hilkan sitkon tekee sen erinomainen venytysvastus, joka mahdollistaa lajikkeen käytön jauhoseoksissa vahvistamaan heikkolaatuisia vehniä. Lajikkeen erittäin hyvä vaivauskestävyys on samaa tasoa kuin laatuvehnälajikkeilla Quarna, Wanamo tai Kreivi.

Laonkestävyys

Hilkka on melko lyhytkortinen ja laonkestävä lajike. Korrenpituudestaan huolimatta Hilkalla ei ole havaittu lyhytkortisille lajikkeille tyypillisiä poutimisongelmia.

Viljelysuositus

Hilkka soveltuu hyvin koko vehnän viljelyalueelle pohjoisimpia alueita myöden. Sitä suositellaan vyöhykkeille I–IV.

Taudinkestävyys

Hilkan taudinkestävyys on tyypillisten aikaisten lajikkeiden tavoin keskimääräinen. Erityisesti sänkimuokatuilla lohkoilla tai suorakylvössä pistelaikkutilannetta tulee seurata jo pensomisvaiheesta lähtien, sillä lajike on hieman keskimääräistä alttiimpi pistelaikulle. Tarvittaessa on käytettävä jaettua tautitorjuntaa jo rikkatorjuntavaiheessa.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 14222
Kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuais-sato (kg/ha) Sakoluku 1
1 HILKKA BOR 12 5586 93 98 1014 .. 76 35,5 78,2 13,5 742 303,3
4 JAARLI BOR 13 5792 97 103 1062 6 80 42,6 80,5 13,8 793 246,0
6 IISAKKI BOR 12 5537 93 97 1026 1 81 41,0 77,7 14,5 798 236,8
7 LEIJONA 13 6299 105 103 1064 7 79 42,3 77,6 13,1 819 243,5
8 HELMI BOR 12 5629 94 98 1030 6 79 36,9 76,3 14,1 788 230,5
9 ICEMAN 18 6024 101 106 1091 1 79 42,7 79,7 13,4 797 274,8
11 DEMONSTRANT (M) 64 5977 100 104 1073 3 81 36,6 78,4 13,1 779 273,2
14 CALISPERO 14 6644 111 104 1077 11 85 38,6 77,6 13,2 875 268,2
17 ALLI 21 6026 101 102 1058 2 81 40,0 76,6 13,0 776 239,0
20 WPB TROY 14 6554 110 106 1100 5 77 43,6 80,5 13,6 888 224,5
21 SELINA 14 6631 111 103 1062 8 87 41,6 80,6 12,3 828 225,1
30 KWS MISTRAL 26 6189 104 103 1069 6 79 41,8 79,9 13,1 800 220,4
32 SIBELIUS 19 6336 106 106 1090 9 78 42,5 78,7 13,4 840 259,4
36 LINNEA 14 6503 109 103 1062 2 77 41,6 78,4 13,5 872 210,9

 

Edustajat

Lisätietoja

Tarja Niemelä

Tarja Niemelä

Kasvinjalostaja

Kevätvehnä, nurmikasvit
050 300 5050
tarja.niemela(at)boreal.fi