KaarleBOR

Erittäin korkea satopotentiaali, hyvä korrenlujuus ja erinomainen taudinkestävyys puhuvat Kaarlen viljelyn puolesta. Hyvin suuri jyväkoko ja melko korkea tärkkelyspitoisuus tekevät Kaarlesta myös erittäin kiinnostavan tärkkelysohrakandidaatin.

Sato

Kaarle on hyvin satoisa monitahoinen ohra, ja se pärjää satoisuussa myös isolle osalle kaksitahoisia lajikkeita. Kaarle on menestynyt erinomaisesti eri vuosina ja kaikilla viljelyvyöhykkeillä. Se sopeutuu hyvin myös eri maalajeille. Suurimmat satoerot Kaarlen hyväksi muihin lajikkeisiin nähden on muodostunut karkeilla kivennäismailla ja savimailla.

Kaarle on painava ja isojyväinen lajike. Myös täysjyväprosentti (> 2.5 mm) on sekä virallisissa kokeissa että Borealin jalostajankokeissa ollut korkea.

Huippusatoisana lajikkeena valkuaispitoisuus on melko alhainen, mutta Kaarlen tuottama valkuaissato hehtaaria kohden on hyvä.

Käyttötarkoitus

Kaarle soveltuu erinomaisesti rehuohran tuotantoon ja on myös potentiaalinen tärkkelysohra.

Viljelysuositus

Kaarlea suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II, III ja IVe.

Kasvuaika

Kaarle on myöhäinen monitahoinen ohra.

Korsi

Kaarlen korsi on erittäin luja. Sen lakoprosentti on virallisissa kokeissa ollut hyvin alhainen. Kaarlen korsi on hieman pidempi kuin useimpien muiden ohralajikkeiden.

Taudinkestävyys

Kaarlen taudinkestävyys on kokonaisuutena erittäin hyvä. Lehtilaikkutautien ja fysiologisten laikkujen yhteismäärä virallisissa kokeissa on ollut alhainen. Kestävyys verkkolaikkua sekä rengaslaikkua vastaan on erinomainen ja härmänkestävyys kohtalainen. Tyvi- ja lehtilaikkua Kaarlella on esiintynyt vähemmän kuin ohralajikkeissa keskimäärin.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 10661
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2014

Viljelyominaisuudet

Sadon laatu