KWS Jethro

Uuden sukupolven hybridiruis
Edeltäjiään satoisampi hybridiruislajike, jonka PollenplusTM -ominaisuus ehkäisee torajyväongelmia. Erinomainen, sakoluvultaan korkea myllyruis.
Uutuus

Sato

KWS Jethron satopotentiaali on korkea. Se on ollut sekä Tanskan kokeissa että Suomen virallisissa lajikekokeissa (2013-2020) edeltäjiään satoisampi. KWS Jethron hyvä sato perustuu hybridilajikkeiden elinvoimaan. KWS:n uusilla hybrideillä on täydellisen heteroosin tuoma satolisä, koska lajikkeisiin ei lisätä enää populaatiolajiketta siitepölyn muodostusta lisäävän Pollen-plusTM –geenin ansiosta.

Käyttötarkoitus

KWS Jethro on erinomainen myllyruis. Sen hehtolitrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat korkeita.

Talvenkestävyys

KWS Jethron talvenkestävyys on sekä virallisten kokeiden että Borealin omien, myös pohjoisilla koepaikoilla tehtyjen talvenkestokokeiden perusteella hyvä.

Laonkestävyys

KWS Jethron korsi on keskimittainen ja laonkestävyydeltään hyvää tasoa. Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Ylitiheä kasvusto lisää lakoontumisen riskiä, joten oikeasta kylvömäärästä ja tiheässä kasvustossa myös laon torjunnasta on tärkeää huolehtia.

Taudinkestävyys

Rukiin tärkeimmän taudin eli ruskearuosteen kestävyys on KWS Jethrolla hyvä ja rengaslaikun kestävyys keskimääräinen. Tautipaineen kehitystä on tärkeää seurata ja kovassa paineessa torjua taudit, kun tavoitteena on korkea satotaso.

PollenplusTM lajikkeena KWS Jethron siitepölyn muodostus on runsaampaa kuin tavanomaisilla hybridilajikkeilla. Tämä ehkäisee torajyvää.

KWS Jethron lumihomeen kestävyys on ollut tähänastisissa kokeissa hyvä. Koska hybridilajikkeet kuitenkin versovat syksyllä runsaasti, suositellaan erityisesti reheville kasvustoille lumihometorjuntaa.

Viljelysuositus

KWS Jethro soveltuu parhaiten viljelyyn eteläiseen Suomeen savi-, hiesu- ja hietamaille. Hybridilajikkeen mahdollistama korkea sato saavutetaan parhaiten, kun siemenet kylvetään elokuun aikana. Suositeltava kylvötiheys on elokuun alkupuolella noin 1,5 yksikköä ja elokuun lopulla noin 2 yksikköä. Jos kylvö venyy syyskuun puolelle, kannattaa kylvötiheyttä edelleen lisätä. Kasvuston sotkemista on syytä välttää, sillä se lisää torajyväriskiä. Ruiskutusurat ovat suositeltavia.

Hybridisiemen on uusittava vuosittain, sillä omaa satoa ei voi käyttää siemenenä.

Alkuperä

KWS Jethro on saksalaisen KWS Lochow GMBH:n jalostama hybridilajike. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Talvituho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 REETTA BOR 21 6613 99 8 337 918 30 142 30,6 75,3 10 185
4 DANKOWSKIE GRANAT 12 7048 105 14 337 917 14 129 35,3 75,5 10 212
6 KWS SERAFINO 11 8499 127 12 338 932 33 123 35,1 75,0 9 250
7 KWS LIVADO 38 8006 120 13 339 938 27 122 34,4 75,2 9 211
8 DANKOWSKIE TURKUS 10 6741 101 12 337 913 11 129 36,5 75,4 10 207
9 DANKOWSKIE AGAT (M) 43 6695 100 14 337 914 30 130 35,1 74,3 10 178
11 SU PERFORMER 38 7967 119 13 338 927 22 120 36,3 75,8 9 243
17 KWS BERADO 11 9338 139 6 338 935 22 123 35,1 75,7 9 259
20 KWS TAYO 16 8881 133 11 338 933 21 121 36,0 74,4 9 244
21 KWS JETHRO 11 9189 137 14 338 930 21 124 36,1 74,8 9 253

 

Edustajat

Lisätietoja

Sanna Grönroos

Sanna Grönroos

Kasvinjalostaja

Ruis
050 590 4090
sanna.gronroos(at)boreal.fi