KWS Jethro

Uuden sukupolven hybridiruis
Edeltäjiään satoisampi hybridiruislajike, jonka PollenplusTM -ominaisuus ehkäisee torajyväongelmia. Erinomainen, sakoluvultaan korkea myllyruis.

Sato

KWS Jethron satopotentiaali on korkea. Se on ollut sekä Tanskan kokeissa että Suomen virallisissa lajikekokeissa (2013-2020) edeltäjiään satoisampi. KWS Jethron hyvä sato perustuu hybridilajikkeiden elinvoimaan. KWS:n uusilla hybrideillä on täydellisen heteroosin tuoma satolisä, koska lajikkeisiin ei lisätä enää populaatiolajiketta siitepölyn muodostusta lisäävän Pollen-plusTM –geenin ansiosta.

Käyttötarkoitus

KWS Jethro on erinomainen myllyruis. Sen hehtolitrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat korkeita.

Talvenkestävyys

KWS Jethron talvenkestävyys on sekä virallisten kokeiden että Borealin omien, myös pohjoisilla koepaikoilla tehtyjen talvenkestokokeiden perusteella hyvä.

Laonkestävyys

KWS Jethron korsi on keskimittainen ja laonkestävyydeltään hyvää tasoa. Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Ylitiheä kasvusto lisää lakoontumisen riskiä, joten oikeasta kylvömäärästä ja tiheässä kasvustossa myös laon torjunnasta on tärkeää huolehtia.

Taudinkestävyys

Rukiin tärkeimmän taudin eli ruskearuosteen kestävyys on KWS Jethrolla hyvä ja rengaslaikun kestävyys keskimääräinen. Tautipaineen kehitystä on tärkeää seurata ja kovassa paineessa torjua taudit, kun tavoitteena on korkea satotaso.

PollenplusTM lajikkeena KWS Jethron siitepölyn muodostus on runsaampaa kuin tavanomaisilla hybridilajikkeilla. Tämä ehkäisee torajyvää.

KWS Jethron lumihomeen kestävyys on ollut tähänastisissa kokeissa hyvä. Koska hybridilajikkeet kuitenkin versovat syksyllä runsaasti, suositellaan erityisesti reheville kasvustoille lumihometorjuntaa.

Viljelysuositus

KWS Jethro soveltuu parhaiten viljelyyn eteläiseen Suomeen savi-, hiesu- ja hietamaille. Hybridilajikkeen mahdollistama korkea sato saavutetaan parhaiten, kun siemenet kylvetään elokuun aikana. Suositeltava kylvötiheys on elokuun alkupuolella noin 1,5 yksikköä ja elokuun lopulla noin 2 yksikköä. Jos kylvö venyy syyskuun puolelle, kannattaa kylvötiheyttä edelleen lisätä. Kasvuston sotkemista on syytä välttää, sillä se lisää torajyväriskiä. Ruiskutusurat ovat suositeltavia.

Hybridisiemen on uusittava vuosittain, sillä omaa satoa ei voi käyttää siemenenä.

Alkuperä

KWS Jethro on saksalaisen KWS Lochow GMBH:n jalostama hybridilajike. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike, (h)=hybridilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Talvituho (%) Kasvuaika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Sakoluku 1
1 REETTA BOR 21 6577 100 7 335 874 28 139 30,8 75,4 10 173
4 KWS TAYO (h) 16 8746 133 11 336 889 22 118 36,0 74,5 10 234
6 KWS JETHRO (h) 10 9117 139 14 336 886 22 121 36,1 74,9 10 243
7 DANKOWSKIE AGAT (h) (M) 43 6562 100 14 334 871 32 127 35,2 74,3 10 166
8 SU PERFORMER (h) 32 7831 119 13 335 884 22 118 36,4 76,0 9 233
9 KWS LIVADO (h) 32 7823 119 13 336 892 29 119 34,1 75,2 10 202
11 DANKOWSKIE GRANAT 12 6917 105 14 334 874 14 127 35,3 75,6 10 201
17 DANKOWSKIE TURKUS 10 6625 101 12 334 869 12 127 36,4 75,5 11 196
20 KWS SERAFINO (h) 11 8366 127 12 336 889 34 121 35,0 75,0 9 240
21 KWS VINETTO (h) 11 8346 127 13 336 895 20 118 36,0 75,3 10 231
22 KWS TREBIANO (h) 11 8521 130 9 336 885 21 125 37,5 75,8 9 207
23 KWS BERADO (h) 11 9205 140 6 336 891 23 121 35,1 75,8 9 248
24 KWS ROTOR (h) 6 8712 133 9 336 894 24 110 35,8 72,6 9 205

 

Edustajat

Lisätietoja

Sanna Ahonen

Sanna Ahonen

Kasvinjalostaja

Ruis
050 590 4090
sanna.ahonen(at)boreal.fi