KWS Jethro

Uuden sukupolven hybridiruis
Edeltäjiään satoisampi hybridiruislajike, jonka PollenplusTM -ominaisuus ehkäisee torajyväongelmia. Erinomainen, sakoluvultaan korkea myllyruis.
Uutuus

Sato

KWS Jethron satopotentiaali on korkea. Se on ollut sekä Tanskan kokeissa että Suomen virallisissa lajikekokeissa (2013-2020) edeltäjiään satoisampi. KWS Jethron hyvä sato perustuu hybridilajikkeiden elinvoimaan. KWS:n uusilla hybrideillä on täydellisen heteroosin tuoma satolisä, koska lajikkeisiin ei lisätä enää populaatiolajiketta siitepölyn muodostusta lisäävän Pollen-plusTM –geenin ansiosta.

Käyttötarkoitus

KWS Jethro on erinomainen myllyruis. Sen hehtolitrapaino, tuhannen siemenen paino ja sakoluku ovat korkeita.

Talvenkestävyys

KWS Jethron talvenkestävyys on sekä virallisten kokeiden että Borealin omien, myös pohjoisilla koepaikoilla tehtyjen talvenkestokokeiden perusteella hyvä.

Laonkestävyys

KWS Jethron korsi on keskimittainen ja laonkestävyydeltään hyvää tasoa. Hybridilajikkeelle on ominaista, että se pensoo runsaasti. Ylitiheä kasvusto lisää lakoontumisen riskiä, joten oikeasta kylvömäärästä ja tiheässä kasvustossa myös laon torjunnasta on tärkeää huolehtia.

Taudinkestävyys

Rukiin tärkeimmän taudin eli ruskearuosteen kestävyys on KWS Jethrolla hyvä ja rengaslaikun kestävyys keskimääräinen. Tautipaineen kehitystä on tärkeää seurata ja kovassa paineessa torjua taudit, kun tavoitteena on korkea satotaso.

PollenplusTM lajikkeena KWS Jethron siitepölyn muodostus on runsaampaa kuin tavanomaisilla hybridilajikkeilla. Tämä ehkäisee torajyvää.

KWS Jethron lumihomeen kestävyys on ollut tähänastisissa kokeissa hyvä. Koska hybridilajikkeet kuitenkin versovat syksyllä runsaasti, suositellaan erityisesti reheville kasvustoille lumihometorjuntaa.

Viljelysuositus

KWS Jethro soveltuu parhaiten viljelyyn eteläiseen Suomeen savi-, hiesu- ja hietamaille. Hybridilajikkeen mahdollistama korkea sato saavutetaan parhaiten, kun siemenet kylvetään elokuun aikana. Suositeltava kylvötiheys on elokuun alkupuolella noin 1,5 yksikköä ja elokuun lopulla noin 2 yksikköä. Jos kylvö venyy syyskuun puolelle, kannattaa kylvötiheyttä edelleen lisätä. Kasvuston sotkemista on syytä välttää, sillä se lisää torajyväriskiä. Ruiskutusurat ovat suositeltavia.

Hybridisiemen on uusittava vuosittain, sillä omaa satoa ei voi käyttää siemenenä.

Alkuperä

KWS Jethro on saksalaisen KWS Lochow GMBH:n jalostama hybridilajike. Lajikeoikeudet Suomessa omistaa Boreal Kasvinjalostus Oy.

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Sanna Grönroos

Sanna Grönroos

Kasvinjalostaja

Ruis
050 590 4090
sanna.gronroos(at)boreal.fi