KWS Jethro nostaa rukiin satotasoa

17.8.2022

Hybridirukiiden satokehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Uutena lajikkeena satokilpailun kärkeen on kiilannut erinomainen myllyruis KWS Jethro.

Satoisa ja laatuvarma lajike

KWS Jethro on Suomen virallisissa lajikekokeissa nyt toista vuotta. Ensimmäisen vuoden jälkeen se oli tuloksissa koko joukon satoisin. Myös Tanskan kokeissa KWS Jethro on pärjännyt hyvin, sillä se oli satoisin vuonna 2019 ja kuului parhaimmistoon myös vuonna 2020.

Rukiin lajikevalinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota sekä lajikkeen torajyväherkkyyteen että sakolukuun.

Ruis on altis torajyvälle, jos kasvi ei pölyty kunnolla tai kasvusto on harva. Tartunta tapahtuu, kun torajyväitiöt pääsevät kukintoihin ennen siitepölyä. Koska hybridiruislajikkeiden ongelma on perinteisesti ollut niiden muita rukiita heikompi siitepölyn tuotanto, on KWS Jethroon tuotu jalostuksen keinoin siitepölyn tuotantoa lisäävä PollenplusTM-ominaisuus. PollenplusTM-ominaisuus yhdistettynä oikeaan viljelytekniikkaan pienentää torajyväriskiä oleellisesti.

KWS Jethron sakoluku on ruislajikkeiston korkeimpia (243). Sakoluvun korkeasta lähtötasosta on etua etenkin silloin, kun puintikaudelle osuu sateita tai olosuhteet ovat kosteat. Myllykelpoista ruis on toki niin kauan, kun sakoluku on kuuttakymmentä suurempi.

Tutkittua talvenkestävyyttä

Ilman hyvää talvenkestävyyttä eivät huippuluokan satotulokset olisi mahdollisia. KWS Jethro on osoittautunut hyväksi talvehtijaksi Suomen oloissa. Virallisten kokeiden yhteenvetotuloksissa sen talvituhoprosentti oli ensimmäisenä koevuotena mittarilajike KWS Livadon tasolla (14 %). Boreal on testannut KWS Jethroa myös omissa jalostajankokeissaan, joista viimeisimmät talvehtimishavainnot ovat vuoden 2021 keväältä. KWS Jethron talvituho oli neljän kokeen keskiarvona vain 6,5 %, joka oli sekä KWS Livadoa että populaatiolajike Reettaa matalampi. KWS Jethro soveltuu talvenkestonsa puolesta hyvin suomalaiseen ruistuotantoon.

Tutustu tarkemmin KWS Jethron lajikeominaisuuksiin ja katso siemenmyyjät