KWS Jethro nostaa rukiin satotasoa

5.7.2021

Hybridirukiiden satokehitys on nopeaa. Pari vuotta sitten alastarolainen Kimmo Polo voitti Pro Ruis -yhdistyksen järjestämän Ruismestari -viljelykilpailun KWS Binntto -lajikkeella, josta hän pui kymmenen hehtaarin keskisadoksi ennätykselliset 10 633 kiloa hehtaarilta. Nyt tämän voittajalajikkeen paikan Borealin valikoimassa on ottamassa uusi hybridiruis, joka on vielä KWS Binnttoakin satoisampi. Jos siis aiot osallistua Ruismestari 2022-kisaan tai tähtäät muuten huippusatoon, kannattaa syksyn kylvöille valita lajikkeeksi KWS Jethro.

Satoisa ja laatuvarma lajike

KWS Jethro on ollut Suomen virallisissa lajikekokeissa yhden vuoden. Ensimmäisen vuoden jälkeen se oli tuloksissa koko joukon satoisin. Myös Tanskan kokeissa KWS Jethro on pärjännyt hyvin, sillä se oli satoisin vuonna 2019 ja kuului parhaimmistoon myös vuonna 2020.

Rukiin lajikevalinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota sekä lajikkeen sakolukuun että torajyväherkkyyteen. KWS Jethro on kummankin ominaisuuden puolesta turvallinen valinta.

Ruis on altis torajyvälle, jos kasvi ei pölyty kunnolla tai kasvusto on harva. Tartunta tapahtuu, kun torajyväitiöt pääsevät kukintoihin ennen siitepölyä. Koska hybridiruislajikkeiden ongelma on perinteisesti ollut niiden muita rukiita heikompi siitepölyn tuotanto, on KWS Jethroon tuotu jalostuksen keinoin siitepölyn tuotantoa lisäävä PollenplusTM-ominaisuus. PollenplusTM-ominaisuus yhdistettynä oikeaan viljelytekniikkaan pienentää torajyväriskiä oleellisesti.

KWS Jethron sakoluku on ruislajikkeiston korkeimpia (243). Sakoluvun korkeasta lähtötasosta on etua etenkin silloin, kun puintikaudelle osuu sateita tai olosuhteet ovat kosteat. Myllykelpoista ruis on toki niin kauan, kun sakoluku on kuuttakymmentä suurempi.

Tutkittua talvenkestävyyttä

Ilman hyvää talvenkestävyyttä eivät huippuluokan satotulokset olisi mahdollisia. KWS Jethro onkin osoittautunut hyväksi talvehtijaksi Suomen oloissa. Virallisten kokeiden yhteenvetotuloksissa sen talvituhoprosentti oli mittarilajike KWS Livadon tasolla (14 %). Lisäksi Boreal on testannut KWS Jethroa omissa kokeissaan, joista viimeisimmät talvehtimishavainnot ovat tältä keväältä. KWS Jethron talvituho oli neljän kokeen keskiarvona vain 6,5 %, joka oli sekä KWS Livadoa että populaatiolajike Reettaa matalampi. Lumihomeenkesto oli KWS Jethrolla hieman KWS Livadoa parempi, kun taas Reetalla lukema oli selvästi alin. KWS Jethro soveltuu talvenkestonsa puolesta hyvin suomalaiseen ruistuotantoon.

Tutustu tarkemmin KWS Jethron lajikeominaisuuksiin ja katso siemenmyyjät