MaireBOR

Poikkeuksellinen yhdistelmä aikaisuutta ja satoa
Kasvuaikaansa nähden poikkeuksellisen satoisa kaksitahoinen ohra, jolla on mallasohran jyvälaatu ja täydellinen härmänkestävyys. Osoittanut pärjäävänsä erinomaisesti myös kuivissa oloissa.
Uutuus

Kasvuaika

Maire on melko aikainen kaksitahoinen ohra I- IVe vyöhykkeille. Virallisten lajikekokeiden mukaan sen kasvuaika on 945 tehoisan lämpösumman astetta, mikä on vain noin 20 astetta enemmän kuin useilla myöhäisemmän pään monitahoisilla ohrilla.

Sato

Kasvuaika huomioiden Mairen sato on jopa poikkeuksellisen hyvä. Maire on testattu virallisissa kokeissa 2019-2021 ja tulokset kaikkina vuosina osoittavat Mairen poikkeuksellista aikaisuuden ja satoisuuden yhdistelmää. Maire on satoisampi tai yhtä satoisa kuin sitä useita päiviä myöhäisemmät markkinalajikkeet.

Käyttötarkoitus

Mairen jyvälaatu on hyvä ja mahdollistaa sadon monipuolisen käytön. Jyvä on iso ja tärkkelyspitoisuus suuri. Mairen hehtolitrapaino on korkeahko ja valkuaispitoisuus sekä täysjyväaste keskimääräisiä. Maire sopii erinomaisesti rehukäyttöön ja tärkkelysohraksi, mutta on myös lupaava mallasohrakandidaatti. Maire on ollut mallasohran yhteiskokeissa vuosina 2019-2020.

Laonkestävyys

Korreltaan Maire on melko lyhyt. Silti se viihtyy monia muita ohria paremmin kuivissa oloissa, sillä Maire on voimakas versoja myös stressitilanteessa. Mairen korrenlujuus on Trekkerin luokkaa. Kosteissa ja runsasta versontaa suosivissa oloissa Mairelle suositellaan kasvunsäädekäsittelyä.

Taudinkestävyys

Mairen taudinkestävyys on kokonaisuutena hyvä eikä sillä ole erityistä heikkoutta lehtilaikkutauteihin. Verkkolaikun määrä on Mairella ollut kokeissa merkitsevästi pienempi kuin mittarilajike RGT Planetilla. Härmän suhteen Maire on mlo eli täysin kestävä.

Viljelysuositus

Maire soveltuu parhaiten viljeltäväksi hyväkuntoisilla savi- ja kivennäismailla. Multavilla mailla viljeltäessä kasvunsääteen käyttö on suositeltavaa erityisesti silloin, kun kasvuolot suosivat runsasta versomista. Mairea ei suositella happamille maille.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 15203
Kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 – 2022, px.luke.fi
(M) = Mittarilajike
wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhde-luku Kasvu-aika (vrk) Lämpö-summa Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (% >2.5 mm) Tärkkelys %
39 FEEDWAY 24 6870 105 95 979 7 65 48,2 67,3 11,3 770 90,7 61,1
40 ANNELI 5 6615 101 90 908 31 79 48,6 66,4 12,9 855 89,5 59,5
41 VANILLE 12 6702 103 95 977 6 71 53,9 66,6 11,6 755 94,2 61,0
42 WISH 19 7264 111 97 1003 20 73 53,2 65,4 10,7 786 95,5 61,5
43 RGT PLANET (M) 63 6531 100 96 985 16 70 50,3 66,5 11,3 730 93,5 61,2
44 YODA 13 6941 106 98 1007 6 73 53,7 67,0 11,5 797 95,8 61,1
45 VIPEKKA BOR 6 5697 87 97 997 7 67 49,0 67,7 12,5 719 94,0 60,3
46 REPEKKA BOR 6 5630 86 93 957 7 67 44,7 68,9 12,8 740 89,1 60,1
49 UTA 6 6340 97 96 984 11 71 54,9 66,2 11,5 714 92,9 60,8
50 ELLINOR 24 6882 105 97 1000 25 71 49,2 65,2 11,2 761 93,1 61,4
51 CONAN 13 6911 106 94 969 12 72 49,3 68,1 11,9 816 91,3 60,8
54 SKYWAY 19 6878 105 97 999 13 73 50,5 67,3 11,2 771 94,8 61,3
57 TREKKER BOR 68 6483 99 96 983 12 66 49,3 66,8 11,5 739 89,2 61,1
58 BRIENNE BOR 19 7082 108 97 994 11 70 49,7 66,9 10,9 781 91,9 61,6
59 KWS FANTEX 16 6852 105 97 992 10 65 48,9 65,7 11,2 748 93,3 61,5
60 CRESCENDO 18 6674 102 97 993 25 76 51,3 65,0 11,3 733 95,3 61,0
63 LUHKAS 9 6502 100 93 960 11 66 49,7 68,7 12,0 762 90,7 60,7
64 MAIRE BOR 19 7044 108 92 945 19 67 50,9 67,1 11,1 785 90,8 61,4
65 ARILD 9 6103 93 90 924 13 77 49,0 69,7 12,7 772 91,4 60,1
66 FENNICA BOR 7 6511 100 98 997 10 66 47,8 66,3 11,4 719 91,3 61,2
68 EASTWAY 24 7106 109 96 990 4 66 48,9 67,1 11,0 781 92,4 61,6
73 HARBINGER BOR 6 6712 103 96 1000 31 69 48,4 68,4 11,6 773 93,0 60,7
74 FANDAGA 12 6605 101 94 969 10 66 51,7 66,9 11,6 752 94,3 61,0

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi