RepekkaBOR

Aikainen erikoismallasohra pohjoisiin kasvuoloihin. Viking Maltin ja Borealin yhteistyöllä kehitettyyn lajikkeeseen on yhdistetty hyvät viljelyominaisuudet ja satoa käyttävän teollisuuden tarvitsemat erityisominaisuudet.

Sato

Repekka on pohjoisiin kasvuoloihin jalostettu erikoismallasohra, joissa yhdistyy aikaisuus ja hyvä sato. Kasvuajaltaan se on aikaisempi kuin yksikään perusmallasohrista. Satotasoltaan Repekka yltää perusmallasohrien valtalajikkeiden tasolle. Jyväkoko, Hehtolitrapaino ja täysjyväpitoisuus ovat hyväksyttävällä tasolla.

Erikoismallasohrille tyypillisesti Repekan laatuprofiili eroaa perusmallasohrista valkuaispitoisuuden ja erityisesti prosessilaadun suhteen.

Käyttötarkoitus

Repekka sopii mallastukseen. Sen tuotanto tapahtuu Viking Maltin sopimusviljelynä.

Viljelysuositus

Repekka soveltuu hyvin viljelyyn eri maalajeille mallasohran koko tuotantoalueella. Se sietää myös happamuutta. Repekkaa suositellaan viljelyvyöhykkeille I ja II.

Korsi

Repekan viljelyvarmuutta varmistaa poikkeuksellisen luja korsi.

Taudinkestävyys

Repekalla on hyvä taudinkestävyys erityisesti verkko- ja rengaslaikkua vastaan.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 12015
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2016

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra

050 562 2908

Viljelysopimukset: Viking Malt, Mikael Ingman, puh. 040 457 8373