Poikkeuksellista laatua tuottaville erikoismallasohrille on nyt kysyntää

11.3.2022

Poikkeuksellista laatumallasta tuottavat erikoismallasohrat RepekkaBOR ja VipekkaBOR ovat saaneet mallasteollisuudessa hyvän vastaanoton, ja niiden viljelyalaa halutaan lisätä. Myös viljelijät ovat arvostaneet Pekka-ohrien menestymistä etenkin haasteellisten kasvukausien oloissa.

RepekkaBOR ja VipekkaBOR ovat erikoismallasohria, jotka on kehitetty yhteistyössä Viking Maltin ja Borealin kesken. Lajikkeisiin on yhdistetty hyvät viljelyominaisuudet ja Viking Maltin kaipaamat erityisominaisuudet. Erikoismallasohrille tyypillisesti Repekan ja Vipekan laatuprofiilit eroavat perusmallasohrista valkuaispitoisuuden ja erityisesti prosessilaadun suhteen.

Sekä Repekasta että Vipekasta on kertynyt viljelykokemuksia useamman vuoden ajalta. Viljelijät ovat arvostaneet lajikkeiden menestymistä etenkin haasteellisten kasvukausien oloissa. Repekan ja Vipekan korsi on poikkeuksellisen luja, ja viljelijät ovat kertoneet arvostavansa molempien lajikkeiden hyvää taudinkestävyyttä. Lisätypen tarve on arvioitava kasvukauden olosuhteiden mukaan, ja puinnin ajoituksen kanssa on hyvä olla tarkkana.

Repekka on pohjoisiin kasvuoloihin jalostettu erikoismallasohra, jossa yhdistyy aikaisuus ja hyvä sato. Kasvuajaltaan se on aikaisempi kuin yksikään perusmallasohrista. Satotasoltaan Repekka yltää perusmallasohrien valtalajikkeen Harbingerin tasolle. Jyväkoko, hehtolitrapaino ja täysjyväpitoisuus ovat hyväksyttävällä tasolla.

Vipekka on Repekkaa hieman myöhäisempi ja satoisampi. Kasvuaika on samaa luokkaa kuin valtaosalla perusmallasohrista. Vipekalla on Repekkaa suurempi jyväkoko sekä täysjyväpitoisuus.

Erikoismallasohrien viljelysopimukset tekee Viking Malt ja siemenet myy Boreal Kasvinjalostus.

Lisätietoja: Hankintapäällikkö Christian Tallskog, Viking Malt, p. 050 32 82 979 ja tuotantopäällikkö Jaakko Haarala, Boreal Kasvinjalostus, p. 0400 665 063