RhoniaBOR

Huippusatoisa ja talvenkestävyydeltään erinomainen timotei

Sato

Virallisissa lajikekokeissa Rhonian satotaso on ollut hyvä. Sen kuiva-ainesato on kokeissa ollut eri ikäisissä nurmissa ja eri koepaikoilla erittäin kilpailukykyinen muihin timoteilajikkeisiin verrattuna. Myös Rhonian jälkikasvukyky on erittäin hyvä.

Rhonian rehulaatu on hyvä, kun niitot tehdään ajoissa. Parhaimmillaan Rhonia onkin kolmen niiton taktiikkaa käytettäessä. Rehun D-arvo on korkea sekä ensimmäisessä niitossa että jälkikasvusadossa.

Käyttötarkoitus

Rhonia sopii rehunurmiin.

Viljelysuositus

Talvenkestävyydeltään Rhonia on erinomainen, timoteilajikkeiston parhaimmistoa. Virallisissa lajikekokeissa sen talvituhoprosentti on ollut hyvin alhainen. Rhoniaa suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV ja V.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 0306
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2013

Edustajat

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, Pärssinen

Pertti Pärssinen

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, herne, härkäpapu

040 540 9195