VerttiBOR

Aikaisten ohrien eliittiä
Aikainen ja laadukas lajike. Vertissä yhdistyvät aikaisuus, erittäin luja korsi, hyvä taudinkestävyys sekä hyvä laatu.

Sato

Vertti on aikaisuus huomioiden hyvin satoisa.

Vertin laatu on ehdottomasti aikaisten ohrien kärkeä. Keskimääräinen tuhannen jyvän paino, hehtolitrapaino  ja täysjyväprosentti ovat olleet virallisissa lajikekokeissa huomattavan korkeat.  Vertin valkuaispitoisuus on keskimääräinen ja valkuaissato hieman keskimääräistä korkeampi, samoin kuin tärkkelyspitoisuus.

Käyttötarkoitus

Vertti soveltuu rehukäyttöön.

Viljelysuositus

Vertti on menestynyt hyvin eri vyöhykkeillä ja maalajeilla, joskaan viljelyä poutivilla lohkoilla ei suositella. Se sietää myös happamuutta. Vertti soveltuu koko ohranviljelyalueelle vyöhykkeille I, II, III ja IV. Parhaiten se menestyy hyvät kosteussuhteet omaavilla lohkoilla.

Kasvuaika

Vertti on hyvin aikainen lajike.

Korsi

Vertin korsi on erittäin luja. Korsi on hieman lyhyempi ja korrenlujuus merkittävästi parempi kuin muilla aikaisilla ohralajikkeilla.

Taudinkestävyys

Verkkolaikunkestävyys (verkkotyyppi) on erittäin hyvä.  Myös kestävyys laikkutyypin verkkolaikkua sekä ohran tyvi- ja lehtilaikkua vastaan on melko hyvä. Lehtilaikkujen ja fysiologisten laikkujen yhteismäärällä arvioituna Vertin taudinkestävyys on yksi monitahoisten parhaimmista.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 10572
Kasvilajikeluetteloon tulo:2015

Lajikevertailu

Aikaiset monitahoiset ohralajikkeet. Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (%>2.5 mm) Tärkkelys %
39 LENE 12 5461 101 80 832 5 64 38,7 63,2 14,1 761 73,5 57,8
40 IINA BOR 9 6056 112 83 853 11 71 43,0 64,8 12,4 748 89,1 59,6
50 BERTTA BOR 9 6114 113 83 855 3 71 42,7 65,4 12,4 754 86,4 59,5
63 AUKUSTI BOR (M) 92 5416 100 83 865 10 71 41,8 63,6 13,0 683 82,1 59,3
64 MAINIO 14 5842 108 83 867 13 67 41,0 64,6 12,8 734 75,2 59,1
73 HERMANNI BOR 14 5730 106 84 867 0 66 43,0 65,5 13,2 748 85,1 58,4
76 ONERVA BOR 14 5703 105 83 870 3 64 47,0 64,9 13,1 736 96,5 58,6
77 NOS VALDA 12 5700 105 84 876 3 69 42,4 64,5 13,4 758 85,6 58,3

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi