VipekkaBOR

Suomen viljelyoloihin jalostettu aikainen, huippulaatuinen ja satoisa erikoismallasohra. Vipekassa yhdistyvät hyvät viljelyominaisuudet ja erityisominaisuudet, joita satoa käyttävä teollisuus tarvitsee. Kehitetty yhteistyössä Viking Maltin kanssa.

Sato

Vipekka on kasvuajaltaan samaa tasoa kuin valtaosa perusmallasohrista. Satotasoltaan Vipekka yltää perusmallasohrien valtalajikkeiden tasolle. Vipekan jyväkoko on suuri ja täysjyväpitoisuus korkea.

Erikoismallasohrille tyypillisesti Vipekan laatuprofiili eroaa perusmallasohrista valkuaispitoisuuden ja erityisesti prosessilaadun suhteen.

Käyttötarkoitus

Vipekka sopii mallastukseen. Se on erikoismallasohra, jonka tuotanto tapahtuu Viking Maltin sopimusviljelynä.

Viljelysuositus

Vipekka soveltuu hyvin viljelyyn eri maalajeille mallasohran koko tuotantoalueella. Se sietää myös happamuutta. Vipekkaa suositellaan vyöhykkeille I ja II.

Korsi

Vipekan viljelyvarmuutta varmistaa poikkeuksellisen luja korsi.

Taudinkestävyys

Vipekalla on hyvä taudinkestävyys erityisesti verkko- ja rengaslaikkua vastaan.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 12037
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2016

 

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra

050 562 2908

Viljelysopimukset: Viking Malt, Mikael Ingman, puh. 040 457 8373