VipekkaBOR

Myöhäinen entsyymiohra
Erikoismallasohra Viking Maltin sopimustuotantoon. Jyvälaadultaan tyypillinen mallasohra. Hyvä lajitteluaste.

Sato

Vipekka on kasvuajaltaan samaa tasoa kuin valtaosa perusmallasohrista. Satotasoltaan Vipekka yltää perusmallasohrien valtalajikkeiden tasolle. Vipekan jyväkoko on suuri ja täysjyväpitoisuus korkea.

Erikoismallasohrille tyypillisesti Vipekan laatuprofiili eroaa perusmallasohrista valkuaispitoisuuden ja erityisesti prosessilaadun suhteen.

Käyttötarkoitus

Vipekka sopii mallastukseen. Se on erikoismallasohra, jonka tuotanto tapahtuu Viking Maltin sopimusviljelynä.

Viljelysuositus

Vipekka soveltuu hyvin viljelyyn eri maalajeille mallasohran koko tuotantoalueella. Se sietää myös happamuutta. Vipekkaa suositellaan vyöhykkeille I ja II.

Korsi

Vipekan viljelyvarmuutta varmistaa poikkeuksellisen luja korsi.

Taudinkestävyys

Vipekalla on hyvä taudinkestävyys erityisesti verkko- ja rengaslaikkua vastaan.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy
Linjanumero: Bor 12037
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2016

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

 

Edustajat

Lisätietoja

Elina Nissilä

Elina Nissilä

Kasvinjalostaja

Mallasohra
050 562 2908
elina.nissila(at)boreal.fi