OatHow tukee kauran laatujalostusta

6.2.2019

Kauran käyttö teollisuudessa on hyvässä nosteessa ja kauratuotteiden kulutus kasvaa kotimaassa 10 %:n vuosivauhdilla. Suomi on myös maailman toiseksi suurin kauranviejä. Kauratuotteiden kasvava suosio avaa Suomelle mahdollisuuden nousta merkittäväksi tekijäksi kansainvälisillä kaura- ja kauratuotemarkkinoilla. OatHow edistää kauraliiketoimintaa tutkimuksen keinoin.

OatHow-projektissa paneudutaan kauran laatuominaisuuksiin yhä syvällisemmin, jotta uusien kaurainnovaatioiden ja -tuotteiden syntyminen olisi mahdollista. Isossa kuvassa hankkeella halutaan edistää suomalaisten kauratuotteiden vientiä.

– Tavoitteenamme on jalostaa laadultaan parempia ja prosessoitavuudeltaan ennustettavia lajikkeita. Stabiilisti käyttäytyvistä lajikkeista hyötyy koko elintarvikeketju. Haluamme tehdä osamme siinä, että suomalainen kaura saa vahvan aseman vientimarkkinoilla, sanoo jalostusjohtaja Merja Veteläinen Boreal Kasvinjalostuksesta. Boreal on yksi projektissa mukana olevista yrityksistä.

Business Finlandin rahoittama OatHow kokoaa yhteen toistakymmentä suomalaista kaura-alan yritystä sekä neljä tutkimuslaitosta.

– On hienoa, että olemme saaneet tutkimus- ja kehitystyölle puitteet, joissa pystymme kehittämään kaura-alan osaamista ja vientiä yhteisvoimin, iloitsee Veteläinen.

Julkisen tutkimusprojektin rinnalla toteutetaan neljä yritysvetoista hanketta, joista Borealin Viljakone-hanke on yksi. Hankkeella Boreal hakee uusia työkaluja kauran laatujalostukseen. Huomiota kiinnitetään sekä viljan ulkoiseen että sisäiseen laatuun.

– Pyrimme ymmärtämään syvällisemmin laatutekijöitä, jotka vaikuttavat kauran leivontaan ja prosessoitavuuteen. Tärkeää on myös kehittää kauran laadun mittausmenetelmiä, sanoo Veteläinen.

Koneoppiminen ja digitaalinen kuvannus ovat keinoja, joilla laatujalostukseen haetaan lisää boostia.

– Koneoppiminen menetelmänä tarjoaa mahdollisuuden löytää datamassoista laatuominaisuuksien välille uudenlaisia yhteyksiä. Digitaalisella kuvannuksella saadaan tehoa ominaisuuksien mittaamiseen, sanoo Veteläinen.

OatHow on osa Business Finlandin rahoittamaa hankekokonaissuutta, johon kuuluu julkisen tutkimusprojektin lisäksi neljä rinnakkaista ja samanaikaisesti toteutettavaa yritysvetoista projektia (Valio, Fazer, Helsingin Mylly ja Boreal Kasvinjalostus). Business Finlandin ja tutkimusosapuolien ohella OatHow-hanketta rahoittaa yhdeksän kauran pellolta-pöytään -ketjua edustavaa yritystä (Avena, Kinnusen Mylly, Lantmännen Agro, Myllyn Paras, Plantanova, Polar Glucan, Raisio, Vaasan, Viking Malt). Projektin tutkimus- ja kehitystyötä toteuttavat yhdessä neljä tutkimusryhmää: VTT (vastuullinen johtaja Emilia Nordlund), Turun yliopisto (Kaisa Linderborg), Helsingin yliopisto (Tuula Sontag-Strohm) ja Luonnonvarakeskus Luke (Veli Hietaniemi).

VTT:n koordinoima OatHow-hanke toteutetaan vuosina 2019–2020 osana Business Finlandin Food From Finland 2.0 -rahoitusohjelmaa ja sen kokonaisbudjetti yltää 2 miljoonaan euroon.

VTT:n lehdistötiedote

[tuo_henkilo id=”4991″]