DonnaBOR

Viljelyvarmuutta myllykauran tuotantoon. Erittäin lujakortinen Donna on myöhäinen kaura, joka viihtyy parhaiten eteläisen ja läntisen Suomen viljelyalueilla. Erittäin ohut kuori ja valkoinen jyvä ovat erityisesti myllärin mieleen. Hyvä valinta myös luomuviljelyyn.

Sato

Donna on myöhäinen kauralajike, jonka sadontuottokyky on hyvä. Sen sadon laatu täyttää erinomaisesti myllyteollisuuden vaatimukset. Tuhannen jyvän paino on hyvä ja pienten eli alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta vähäinen. Myös hehtolitrapaino on hyvä. Donna on hyvin ohutkuorinen. Sen jyvä on valkoinen.

Käyttötarkoitus

Donnan sato soveltuu myllykauraksi ja laadultaan myös vientiin.

Viljelysuositus

Donna soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille, mutta se on parhaimmillaan nimenomaan elintarvikekauran viljelyyn suositelluilla savi- ja kivennäismailla. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon. Kasvunsääteiden käyttöä mietittäessä on hyvä selvittää sadon käyttökohde sekä sadon ostajan asettamat suositukset ja rajoitukset.  Donnaa suositellaan viljelyvyöhykkeille I, II ja III.

Kasvuaika

Donna on myöhäinen kaura.

Korsi

Donna kuuluu markkinoiden lujakortisimpiin kauralajikkeisiin, vaikka sen korsi on pitkähkö.

Taudinkestävyys

Donnan taudinkestävyys on hyvä. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Boreal Kasvinjalostus Oy

Linjanumero: Bor 09091

Kasvilajikeluetteloon tulo 2016

Viljelyominaisuudet

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Sadon laatu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 – 2019

(M) = Mittarilajike

Lisätietoja

Boreal, linkedin-27

Leena Pietilä

Kasvinjalostaja

Kaura, peruna

040 540 9194

Lue myös