HermanniBOR

Aikainen laatuohra
Aikainen, korkealaatuinen, monitahoinen ohra, jolla on erinomaiset agronomiset ominaisuudet. Sietää happamuutta.

Sato

Hermanni on satoisa aikainen ohra. Lajikkeen hyvää sopeutumiskykyä kuvaa sen menestyminen kaikilla viljelyvyöhykkeillä, eri vuosina ja eri maalajeilla. Lajikkeen erinomainen sadontuottokyky on tullut esille myös kaikilla satotasoilla. Hermanni sietää hyvin happamuutta.

Hermanni on kohtuullisen isojyväinen. Sen lajite on erittäin hyvä. Hehtolitranpaino on aikaisten monitahoisten kärkiluokkaa. Valkuaispitoisuus on hieman korkeampi verrattuna Aukustiin ja tärkkelyspitoisuus on vastaavasti hieman alempi kuin Aukustilla.

Käyttötarkoitus

Hermanni soveltuu rehuksi ja tärkkelykseksi.

Viljelysuositus

Hermanni soveltuu koko ohranviljelyalueelle vyöhykkeille I – IV, menestyen parhaiten hyvät kosteussuhteet omaavilla lohkoilla.

Kasvuaika

Hermanni on aikainen lajike. Sen kasvuaika virallisissa lajikekokeissa vuosina 2017 ja 2018 on ollut 85,6 vrk eli sama kuin Aukustilla. Hermannin lämpösummavaatimus keltatuleentumiseen on 858 astetta.

Korsi

Hermannin korsi on lyhyt ja erittäin luja. Lakoprosentti on virallisissa kokeissa ollut 1,6.

Taudinkestävyys

Hermannin kestävyys verkkolaikun verkko- ja spottityyppiä vastaan on hyvä. Ohran tyvi- ja lehtilaikkua vastaan kestävyys on melko hyvä. Ohran härmää ja rengaslaikkua vastaan linjalla ei ole erityistä kestävyyttä. Lehtilaikkutautien ja fysiologisten laikkujen yhteismäärä virallisissa kokeissa on ollut merkittävästi alempi verrattuna Aukustiin.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Linjanumero: Bor 11523
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2019

Lajikevertailu

Aikaiset monitahoiset ohralajikkeet. Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Sadon suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Valkuaissato (kg/ha) Täysjyvä (%>2.5 mm) Tärkkelys %
39 LENE 12 5461 101 80 832 5 64 38,7 63,2 14,1 761 73,5 57,8
40 IINA BOR 9 6056 112 83 853 11 71 43,0 64,8 12,4 748 89,1 59,6
50 BERTTA BOR 9 6114 113 83 855 3 71 42,7 65,4 12,4 754 86,4 59,5
63 AUKUSTI BOR (M) 92 5416 100 83 865 10 71 41,8 63,6 13,0 683 82,1 59,3
64 MAINIO 14 5842 108 83 867 13 67 41,0 64,6 12,8 734 75,2 59,1
73 HERMANNI BOR 14 5730 106 84 867 0 66 43,0 65,5 13,2 748 85,1 58,4
76 ONERVA BOR 14 5703 105 83 870 3 64 47,0 64,9 13,1 736 96,5 58,6
77 NOS VALDA 12 5700 105 84 876 3 69 42,4 64,5 13,4 758 85,6 58,3

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi