HermanniBOR

Aikainen laatuohra
Aikainen, korkealaatuinen, monitahoinen ohra, jolla on erinomaiset agronomiset ominaisuudet. Sietää happamuutta.
Uutuus

Sato

Hermanni on satoisa aikainen ohra. Lajikkeen hyvää sopeutumiskykyä kuvaa sen menestyminen kaikilla viljelyvyöhykkeillä, eri vuosina ja eri maalajeilla. Lajikkeen erinomainen sadontuottokyky on tullut esille myös kaikilla satotasoilla. Hermanni sietää hyvin happamuutta.

Hermanni on kohtuullisen isojyväinen. Sen lajite on erittäin hyvä. Hehtolitranpaino on aikaisten monitahoisten kärkiluokkaa. Valkuaispitoisuus on hieman korkeampi verrattuna Aukustiin ja tärkkelyspitoisuus on vastaavasti hieman alempi kuin Aukustilla.

Käyttötarkoitus

Hermanni soveltuu rehuksi ja tärkkelykseksi.

Viljelysuositus

Hermanni soveltuu koko ohranviljelyalueelle vyöhykkeille I – IV, menestyen parhaiten hyvät kosteussuhteet omaavilla lohkoilla.

Kasvuaika

Hermanni on aikainen lajike. Sen kasvuaika virallisissa lajikekokeissa vuosina 2017 ja 2018 on ollut 85,6 vrk eli sama kuin Aukustilla. Hermannin lämpösummavaatimus keltatuleentumiseen on 858 astetta.

Korsi

Hermannin korsi on lyhyt ja erittäin luja. Lakoprosentti on virallisissa kokeissa ollut 1,6.

Taudinkestävyys

Hermannin kestävyys verkkolaikun verkko- ja spottityyppiä vastaan on hyvä. Ohran tyvi- ja lehtilaikkua vastaan kestävyys on melko hyvä. Ohran härmää ja rengaslaikkua vastaan linjalla ei ole erityistä kestävyyttä. Lehtilaikkutautien ja fysiologisten laikkujen yhteismäärä virallisissa kokeissa on ollut merkittävästi alempi verrattuna Aukustiin.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Linjanumero: Bor 11523
Kasvilajikeluetteloon tulo: 2019

Lajikevertailu

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2014 – 2021
(M) = Mittarilajike

 

Edustajat

Lisätietoja

Mika Isolahti

Mika Isolahti

Kasvinjalostaja

Nurmikasvit, monitahoinen ohra
040 027 6912
mika.isolahti(at)boreal.fi