LuukasBOR

Aikaista satoa lujassa korressa
Hyvin satoisa aikainen kauralajike. Lujakortisuus ja hyvä laatu takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet teollisuudessa, tiloilla ja viennissä.

Kasvuaika

Luukas on yksi markkinoiden aikaisimmista kauralajikkeista. Sen vaatima lämpötilasumma on noin 940o C, mikä on samaa luokkaa virallisten lajikekokeiden mittarilajike Niklaksen kanssa. Aikaisuutensa ansiosta Luukas sopii viljelyyn kaikille kaurantuotantoalueille.

Sato

Luukas on aikaisten kauralajikkeiden kärkeä satoisuudessa ja se on menestynyt hyvin erilaissa kasvuoloissa. Erityisen hyviä satoja Luukas on tuottanut aikaisen kauran päätuotantoalueilla III- ja IV-viljelyvyöhykkeillä. Pidempi korsi tuo kuivuudenkestävyyttä, joka takaa hyvän sadon vaihtelevissakin kasvuoloissa.

Käyttötarkoitus

Luukas on valkokuorinen ja laadultaan erinomainen kaura. Sen jyvä on lähes Niklaksen kokoinen ja pienten jyvien osuus sadosta pieni. Luukas on ohutkuorinen ja todettu Borealin jalostajankokeissa myös lajikkeeksi, joka kuoriutuu hyvin. Sen rasva- ja beetaglukaanipitoisuudet ovat Niklaksen luokkaa. Erinomaisen laatunsa ansiosta Luukas on monikäyttöinen lajike, joka soveltuu niin mylly-, kuitu-, vienti- kuin rehukaurankin tuotantoon.

Laonkestävyys

Korreltaan Luukas on Niklaksen mittainen, mutta korrenlujuudeltaan vielä Niklastakin parempi. Jaettu kasvunsäädekäsittely on suositeltavaa, mikäli kasvustot ovat reheviä. CCC-valmisteita ei pääsääntöisesti saa käyttää mylly-/vientikauralle.

Taudinkestävyys

Luukaksen kestävyys kauran lehtilaikkua vastaan on hyvä. Peitattu siemen ja mahdollisimman monipuolinen viljelykierto pitävät tautiriskin alhaisena. Borealin omien testausten mukaan Luukaksen kestävyys Fusarium-sienten aiheuttamaa DON-toksiinikertymää vastaan on hyvä.

Viljelysuositus

Kauran vedentarve on muita viljoja suurempi, mikä on hyvä huomioida lohkovalinnassa. Öljy- ja palkokasvit sekä syysviljat ovat hyviä esikasveja kauralle.

Kauran voi kylvää kylmään maahan. Sopiva kylvötiheys on maalajista ja kylvöajasta riippuen 400–550 itävää siementä/m2.

Riittävä typpilannoitus varmistaa lajikkeen satopotentiaalin hyödyntämisen. Lannoituksen voi myös jakaa, jolloin sitä on mahdollista tarkentaa kasvukauden olosuhteisiin sopivaksi. Myös riittävästä mangaanilannoituksesta on huolehdittava.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 15060
Kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Aikaiset kaurat, Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Lajittelu (%,>2,5 mm) Lajittelu (%,<2,0 mm)
1 NELLA BOR 12 5857 103 89 946 15 89 37,8 52,5 13,5 20,6 672 56,1 2,5
2 PERTTU BOR 12 5950 104 89 950 10 88 37,9 54,2 13,7 21,2 691 44,1 3,8
4 NIKLAS BOR (M) 36 5697 100 90 929 16 88 39,3 52,9 14,1 22,0 679 52,8 4,3
5 LUUKAS BOR 13 6047 106 90 935 11 88 38,7 53,0 13,7 21,8 714 58,9 3,6
6 AKSELI BOR 51 5596 98 90 942 12 84 32,4 54,2 14,1 22,0 672 24,5 8,4
7 MEERI BOR 4 5315 93 90 933 .. 90 38,8 52,8 14,1 .. 619 53,2 4,7
8 MARIKA 13 5606 98 92 958 9 85 37,6 53,1 13,7 22,5 643 56,8 4,7
9 JUKKA BOR 13 6269 110 93 963 12 85 39,4 52,6 13,0 22,3 687 55,2 4,3

 

Edustajat

Lisätietoja

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Kaura
050 376 6737
hanna.haikka(at)boreal.fi