LuukasBOR

Aikaista satoa lujassa korressa
Hyvin satoisa aikainen kauralajike. Lujakortisuus ja hyvä laatu takaavat monipuoliset käyttömahdollisuudet teollisuudessa, tiloilla ja viennissä.
Uutuus

Kasvuaika

Luukas on yksi markkinoiden aikaisimmista kauralajikkeista. Sen vaatima lämpötilasumma on noin 940o C, mikä on samaa luokkaa virallisten lajikekokeiden mittarilajike Niklaksen kanssa. Aikaisuutensa ansiosta Luukas sopii viljelyyn kaikille kaurantuotantoalueille.

Sato

Luukas on aikaisten kauralajikkeiden kärkeä satoisuudessa ja se on menestynyt hyvin erilaissa kasvuoloissa. Erityisen hyviä satoja Luukas on tuottanut aikaisen kauran päätuotantoalueilla III- ja IV-viljelyvyöhykkeillä. Pidempi korsi tuo kuivuudenkestävyyttä, joka takaa hyvän sadon vaihtelevissakin kasvuoloissa.

Käyttötarkoitus

Luukas on valkokuorinen ja laadultaan erinomainen kaura. Sen jyvä on lähes Niklaksen kokoinen ja pienten jyvien osuus sadosta pieni. Luukas on ohutkuorinen ja todettu Borealin jalostajankokeissa myös lajikkeeksi, joka kuoriutuu hyvin. Sen rasva- ja beetaglukaanipitoisuudet ovat Niklaksen luokkaa. Erinomaisen laatunsa ansiosta Luukas on monikäyttöinen lajike, joka soveltuu niin mylly-, kuitu-, vienti- kuin rehukaurankin tuotantoon.

Laonkestävyys

Korreltaan Luukas on Niklaksen mittainen, mutta korrenlujuudeltaan vielä Niklastakin parempi. Jaettu kasvunsäädekäsittely on suositeltavaa, mikäli kasvustot ovat reheviä. CCC-valmisteita ei pääsääntöisesti saa käyttää mylly-/vientikauralle.

Taudinkestävyys

Luukaksen kestävyys kauran lehtilaikkua vastaan on hyvä. Peitattu siemen ja mahdollisimman monipuolinen viljelykierto pitävät tautiriskin alhaisena. Borealin omien testausten mukaan Luukaksen kestävyys Fusarium-sienten aiheuttamaa DON-toksiinikertymää vastaan on hyvä.

Viljelysuositus

Kauran vedentarve on muita viljoja suurempi, mikä on hyvä huomioida lohkovalinnassa. Öljy- ja palkokasvit sekä syysviljat ovat hyviä esikasveja kauralle.

Kauran voi kylvää kylmään maahan. Sopiva kylvötiheys on maalajista ja kylvöajasta riippuen 400–550 itävää siementä/m2.

Riittävä typpilannoitus varmistaa lajikkeen satopotentiaalin hyödyntämisen. Lannoituksen voi myös jakaa, jolloin sitä on mahdollista tarkentaa kasvukauden olosuhteisiin sopivaksi. Myös riittävästä mangaanilannoituksesta on huolehdittava.

Alkuperä

Linjanumero: BOR 15060
Kasvilajikeluetteloon: 2021

Lajikevertailu

Aikaiset kaurat, Lähde: Viralliset lajikekokeet 2016 – 2023, px.luke.fi, (M) = Mittarilajike

wdt_ID Lajike Kokeita Sato (kg/ha) Suhdeluku Kasvuaika (vrk) Lämpösumma Lako (%) Pituus (cm) Tjp (g) Hlp (kg) Valkuainen (%) Kuori (%) Valkuaissato (kg/ha) Lajittelu (%, >2,5 mm) Lajittelu (%, <2,0 mm)
1 NELLA BOR 12 6095 103 91 945 18 92 38,1 52,7 13,3 20,8 683 55,0 2,3
2 NIKLAS BOR (M) 31 5904 100 92 927 15 92 39,9 53,2 13,9 22,1 696 53,1 4,0
4 PERTTU BOR 12 6189 105 92 950 13 91 38,1 54,4 13,4 21,4 702 43,0 3,6
5 LUUKAS BOR 13 6282 106 92 935 13 92 39,1 53,2 13,5 21,8 729 57,9 3,4
6 MEERI BOR 4 5554 94 93 930 .. 94 39,3 53,1 13,9 .. 634 52,4 4,5
7 AKSELI BOR 51 5830 99 93 945 13 87 32,7 54,4 13,9 22,2 690 23,1 7,8
8 MARIKA 16 5831 99 95 963 14 89 38,1 53,5 13,5 22,3 659 55,9 4,5
9 AVETRON 4 6209 105 95 965 .. 94 34,6 54,4 13,5 22,1 705 .. ..
10 KONTIO 16 5975 101 96 973 24 96 39,4 52,3 13,4 21,6 680 71,0 2,4

 

Edustajat

Lisätietoja

Hanna Haikka

Hanna Haikka

Kasvinjalostaja

Kaura
050 376 6737
hanna.haikka(at)boreal.fi