Onnistumisia nurmiseosten koostamiseen

22.11.2016

Säilörehun tuotannon avaintavoitteena on mahdollisimman suuri ja tasalaatuinen sato, jolla varmistetaan kotieläimille laadukasta rehua ja parannetaan tuottavuutta. Tärkeitä sadon laatutekijöitä ovat myös rehun sulavuus ja riittävän korkea energiapitoisuus.

Olosuhteet nurmentuotannolle olivat tänä vuonna hyvin vaihtelevat eri puolella Suomea. Kevään kasvuvauhti oli paikoin jopa hurjaa ja nurmea päästiin korjaamaan pääsääntöisesti viime vuoteen verrattuna aikaisin. Toinen sato puolestaan lähti etenkin pohjoisemmassa hitaammin kasvuun, mutta olosuhteet olivat otolliset ja kasvustot kehittyivät lopulta hyvin. Loppukesän runsaat sateet sotkivat paikoin toiveita kolmannesta sadosta. Vaikka sääolosuhteita ei voikaan hallita, on nurmentuotannossa monta muuta asiaa, joihin voi valinnalla vaikuttaa tuottavuutta parantavasti.

Laadukkaan sadon tuottamisessa nurmiseoksilla on erityisen tärkeää huomioida eri nurmilajien ja -lajikkeiden toisistaan poikkeavat ominaisuudet, jotta seokseen valitaan kehitysrytmiltään samanlaisia lajikkeita.
Perinteisesti nurmiseos sisältää noin 60 – 80 prosenttia tärkeintä nurmikasvilajiamme timoteita sekä lisänä nurmi- ja ruokonataa, josta nurminadan osuus on yleisimmin 20 -25 prosenttia ja ruokonadan 10 -15 prosenttia. Talvehtimisolosuhteiltaan suopeilla alueilla seokseen voidaan valita kumppaniksi hyvin myös englanninraiheinän.

Lajikevalinnalla apua laadukkaan sadon tuottamiseen

Timotei tuo seokseen maittavuutta, sen tuotosvaikutus on erinomainen ja se kestää muita paremmin jääpoltetta. Timoteit voidaan karkeasti jakaa aikaisiin, kolmen korjuun taktiikkaan soveltuviin lajikkeisiin, sekä myöhäisiin lajikkeisiin, jotka säilyttävät hyvin korkean sulavuutensa ja ne voidaan niittää joko kahdesti tai kolmesti.

Borealilta löytyy korkealaatuisia vaihtoehtoja sekä aikaisista että myöhäisemmän kasvuajan timotei-lajikkeista. Lajikkeet ovat satoisia ja hyvin talvenkestäviä, niiden avulla laadukkaan nurmirehun tuottaminen onnistuukin koko Suomessa.

– Timotein jalostuksessa tavoitellaan satoisuutta, viljelyvarmuutta ja hyviä sadon laatutekijöitä, kuten korkeaa energiapitoisuutta. Virallisissa lajikekokeissa myöhäisemmillä kehitysrytmin lajikkeilla D-arvo on kaikissa niitoissa korkeampi, kuin aikaisemmilla lajikkeilla ja vastaavasti myöhäisten lajikkeiden sato jälkikasvussa on hieman alempi, kertoo jalostaja Mika Isolahti.

Nurminataa käytetään seoksissa etenkin sen hyvän viljelyvarmuuden, satoisuuden ja korkean D-arvon ansiosta. Kuivuudenkestoa säilörehun tuotantoon saadaan sen sijaan lisäämällä seokseen syväjuurista ruokonataa, englannin raiheinällä puolestaan voidaan rehusatoon lisätä edelleen maittavuutta ja parantaa sen laatua.

– Nurmi- ja ruokonatalajikkeet on jalostettu pohjoiset olosuhteemme huomioon ottaen, kuitenkaan korkeaa satoisuutta unohtamatta. Virallisissa lajikekokeissa ruokonatojen D-arvot eivät poikkea oleellisesti nurminadoista ensimmäisessä niitossa. Jälkikasvusadoissa ruokonatojen d-arvo laskee nopeammin kuin nurminatojen ja lajien erilainen kehitysrytmi onkin huomioitava toisen ja kolmannen sadon niittojen ajoittamisessa, kertoo Isolahti.

Yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona on ottaa myös palkokasvit mukaan rehuseokseen, mutta kasveja valitessa on otettava huomioon niiden maalajikohtaiset vaatimukset. Typensitojakasveista puna-apila puolestaan on oiva valinta seoksen laadun parantamiseksi, sillä se nostaa rehun valkuaispitoisuutta, hidastaa D-arvon laskua ja siten parantaa myös lehmien maidontuottokykyä.

Lisää tuotosta, lisää kannattavuutta

Uusia nurmilajikkeita käyttämällä voidaan taata korkea satopotentiaali, mutta hyvä sato vaatii oikean lajikevalinnan lisäksi myös huolellisesti tehtyjä viljelytoimenpiteitä. Korkeita satotasoja tavoiteltaessa onkin tärkeää muistaa käyttää riittävästi ravinteita takaamaan muun muassa sadon valkuaispitoisuus.

Runsas ja hyvälaatuinen nurmisato varmistaa laadukkaan rehun karjalle sekä helpottaa tehokkaan ruokinnan suunnittelua. Boreal panostaakin nurmikasvien jalostuksessa sekä satoisuuteen että rehulaadun kehittämiseen, jonka avulla voidaan parantaa kotimaisten lypsy- ja lihakarjatilojen tuottavuutta ja kannattavuutta.

Laajasta kotimaisten nurmikasvien valikoimasta löytyy korkeatasoisia lajikevaihtoehtoja timotein, nurminadan, ruokonadan, puna-apilan ja englanninraiheinän tuotantoon.