Säilörehuun satsaaminen palkitsee

23.3.2017

Maitoa ja naudanlihaa tuottavilla tiloilla kaiken toiminnan ytimessä on hyvä säilörehu ja siihen kannattaakin satsata. Säilörehu kattaa karkeasti noin puolet ruokinnasta, joten sen merkitys näkyy maidon- ja naudanlihan tuotantokustannuksissakin.

Säilörehun tuotannossa haetaan ennen kaikkea satoisuutta ja hyvää ruokinnallista laatua. Tilatasolla runsaan ja laadukkaan sadon tavoittelu lähtee huolehtimalla pellon peruskunnosta, kuten vesitaloudesta, kalkituksesta ja maan hyvästä rakenteesta.

Oikea lannoitus, tarpeenmukainen kasvinsuojelu sekä muut viljelytoimenpiteet suunnitellaan huolellisesti kasvulohkojen ja satotavoitteiden mukaisesti. Riittävä nurmien uudistaminen, oikea korjuuaika ja huolellinen säilöntä varmistavat säilörehunurmen laadukkuutta.

Lajikkeisiin kannattaa perehtyä

Tilan tavoitteisiin ja ruokintaan sopivaa nurmiseosta suunniteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota eri lajien ja lajikkeiden välisiin viljely- ja laatuominaisuuksiin.

Suositut timoteivaltaiset säilörehunurmet ovat laadukkaita, maistuvia ja soveltuvat lajikkeista riippuen joko kahden tai kolmen korjuun taktiikkaan. Markkinoilla on tällä hetkellä monia hyvälaatuisia timoteilajikkeita, joiden tarkempiin lajikeominaisuuksiin kannattaa tutustua.

Timotein rinnalle seokseen voidaan lisätä esimerkiksi puna-apilaa, joka parantaa säilörehun laatua ja nostaa sen valkuaispitoisuutta. Nurminata puolestaan lisää nurmen jälkikasvukykyä, samoin kuin ruokonata. Ruokonata parantaa myös nurmikasvuston kuivuudensietokykyä.

Tunnista laatu

Hyvän säilörehun tunnistaa sen ruokintalaadusta, johon vaikuttavat erityisesti rehun sulavuus eli D-arvo, valkuaispitoisuus sekä maittavuus. Laatuominaisuuksiin voidaan vaikuttaa lajikevalinnan ohella myös oikealla korjuuajalla sekä hyvällä säilönnällä.

Laadukkaan säilörehun kanssa ruokinnan suunnittelu on helppoa ja se tukee tuottavuuden kehittymistä oikeaan suuntaan. Laadun ollessa kunnossa myös ostorehujen tarve vähenee ja tuotantokustannukset pysyvät aisoissa.

Nurmilajien ja -lajikkeiden ruokinnallinen laatu onkin yksi kotimaisen kasvinjalostuksen pääpainopisteistä. Muita jalostustavoitteita nurmilla ovat satoisuus ja lajikkeiden hyvä talvenkestävyys, minkä ansiosta laadukkaan rehunurmen tuotanto onnistuu Suomen pohjoisimmillakin viljelyvyöhykkeillä.

Tutustu kotimaisiin nurmilaji- ja lajikevaihtoehtoihin