Suomalaiselle viljelijälle jalostettu lajike jättää kaiken tuoton Suomeen

18.12.2019

Tiesitkö tämän: kun lajikkeen jalostustyö on tehty sataprosenttisesti Suomessa, myös lajikkeen käyttöön liittyvät maksut jäävät Suomeen. Suomessa tehtävä työ hyödyttää viljelijää jatkossakin.

Ei ihan heti uskoisi, että yhden pienen kylvösiemenen takana on useiden kymmenten ihmisten työpanos.

Näin kuitenkin on: peltoviljelyyn pääsevän lajikkeen jalostaminen vie kaikkine vaiheineen useita vuosia, ja siihen tarvitaan kymmeniä työvaiheita jo ennen siementuotannon aloittamista, viljelystä puhumattakaan.

Ei myöskään ensimmäisenä tule mieleen, että omia kylvösuunnitelmiaan tehdessään viljelijä päättää myös suomalaisen kasvinjalostuksen suunnasta.

Näin tosiaan on: suomalaisen viljelijän lajikevalinta vaikuttaa siihen, mihin sertifioidun kylvösiemenen hinnassa maksettava rojaltimaksu päätyy ja kuka siitä hyötyy.

–  Kun viljelijä ostaa Borealin jalostaman lajikkeen, hän voi olla varma siitä, että hänen rahansa jäävät Suomeen. Hän voi myös olla varma siitä, että rahoilla tehdään töitä suomalaisen viljelijän ja satoa käyttävän teollisuuden menestyksen eteen, Borealin toimitusjohtaja Markku Äijälä valottaa.

Suomalaista kasvinjalostusta on tehty jo 115 vuotta. Viimeiset 25 vuotta työstä on vastannut Boreal Kasvinjalostus. Boreal jalostaa kaikkia tärkeimpiä Suomessa viljeltäviä peltokasveja, ja Borealin lajikkeilla viljellään noin 60 % Suomen pelloista.

– Borealin tehtävä ei ole maksimoida yrityksen voittoa viljelijän kustannuksella, vaan rakentaa pitkäjänteisesti suomalaiseen viljelyyn parhaiten sopivaa lajikevalikoimaa. Tätä kautta toimintamme hyödyttää laajasti koko maatalouden kenttää, Äijälä toteaa.

Euroopan pohjoisreuna vaatii oman tuotantonsa

Niin eurooppalaiset kuin suomalaisetkin kuluttajat pohtivat nykypäivänä entistä tarkemmin ruoan alkuperää, tuotannon vastuullisuutta ja ympäristövaikutuksia.

Suomessakin on todettu, että ilmaston kannalta kestävä tuotanto pystytään toteuttamaan monipuolisella viljelyllä ja hiilensidonnan lisäämisellä, kun käytössä on oloihimme parhaiten sopivat kasvilajit ja -lajikkeet.

Se mikä sopii Keski-Eurooppaan tai Irlantiin ei siis ole suoraan sovellettavissa Suomeen. Pohjoisessa menestyvien kasvien ominaisuuksia pystytään kuitenkin parantamaan paikallisiin oloihin suunnatulla kasvinjalostuksella.

– Tarve paikalliselle kasvinjalostukselle on nyt ehkä suurempi kuin koskaan ennen. Me Borealilla räätälöimme äärimmäisissä ja monesti varsin vaihtelevissa kasvuoloissa menestyviä lajikkeita, joissa yhdistyvät viljelyvarmuus, satoisuus ja sadon käyttäjän kannalta paras mahdollinen laatu, Markku Äijälä toteaa.

Vastuu viljelijää kohtaan korostuu

Boreal myös kantaa vastuunsa viljelijää kohtaan: lajikkeen testausta ei jätetä viljelijälle, vaan kandidaatit seulotaan laajasta jalostusaineisosta ja testataan tarkoin eri kasvuoloissa ja erilaisina kasvukausina. Ne viedään tarkoituksella myös haastaviin oloihin, jotta nähdään niiden kestävyys viljelijän kannalta arkisissa olosuhteissa: kuivilla savimailla, happamalla turvemaalla tai pohjoisten vyöhykkeiden ankarissa talvissa.

Päätös lajikkeen markkinoille tuomisesta ei perustu yksittäisten vuosien huipputuloksiin, vaan erilaisten kasvukausien ja olosuhteiden tulosten vertailuun, tilastolliseen laskentaan ja lajikkeen potentiaalin kaunistelemattomaan arviointiin.

– Viljelijä voi jatkossakin luottaa siihen, että Borealin lajikkeiden takana on asiantuntevan jalostajan osaaminen sekä laaja testausverkko. Uskon, että suomalaisen kasvinjalostuksen ja suomalaisten viljelijöiden yhteistyön ansiosta saamme syödä kestävästi ja turvallisesti tuotettua, 100-prosenttisesti suomalaista ruokaa myös tulevaisuudessa, Markku Äijälä summaa.

Mikä on rojalti? Entä lajikkeen käyttöoikeusmaksu?

  • Siemenkauppa perii sertifioidun siemenen hinnassa rojaltimaksun ja tilittää sen lajikkeen jalostaneelle kasvinjalostusyritykselle.
  • Tilan omaa siementä käyttävältä viljelijältä peritään lajikkeen käyttöoikeusmaksu (ns. TOS-maksu).
  • Rojaltin osuus on noin 10% sertifioidun siemenen hinnasta ja käyttöoikeusmaksu vuonna 2019 on 4,60€.
  • Maksujen takana on Suomessa 1992 voimaan tullut ja vuonna 2000 päivitetty laki kasvinjalostajanoikeudesta.

Mitä Boreal saa aikaan keräämillään rojalti- ja käyttöoikeusmaksuilla?

  • Satovarmoja lajikkeita koko Suomeen.
  • Isoja loikkia lajikkeiden sato- ja laatuominaisuuksissa sekä viljelyvarmuudessa.
  • Vastuullinen jalostusaineiston valinta ja lajikekandidaattien testaus 50 000 koeruudulla vuosittain.
  • Työtä 70 vakituiselle ja 20 kausityöntekijälle vuosittain.

 

#kylväkotimaista
#sertifioitusiemen
#kylvösiemen