Boreal investoi uuteen kasvihuoneeseen ja tekniikkaan

24.10.2014

Boreal Kasvinjalostus Oy rakennuttaa uuden kasvihuoneen. Samalla uudistetaan olemassa olevien kasvihuoneiden automaatio- ja lämmitysjärjestelmiä.

Kasvihuoneet palvelevat kasvinjalostusprosessin alkuvaiheita ja uusilla investoinneilla parannetaan kasvatusolosuhteita, energiatehokkuutta sekä työskentelyoloja.  Kokonaisuudessaan investointi on lähes kahden miljoonan euron suuruinen ja sen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2015.

–    Uuden kasvihuoneen sekä vanhempiin huoneisiin tehtävien uudistusten myötä kasvatusolosuhteet paranevat. Tämä osaltaan parantaa myös kasvihuoneessa tuotetun jalostusmateriaalin onnistumista ja sitä kautta koko jalostustoiminnan tehokkuutta ja Borealin kilpailukykyä, toimitusjohtaja Markku Äijälä kertoo.

kasvihuone_n

Borealin uusi kasvihuone rakentuu neljän jo olemassa olevan kasvihuoneen rinnalle. Samalla laajennetaan vanhempien kasvihuoneiden yhteydessä olevaa työ- ja varastotilaa.

Hänen mukaansa kasvihuoneiden käyttöaste on ollut korkea ja vanhempien huoneiden rinnalle on tarvetta uudelle huoneelle ja teknologialle.

Vanhoissa kasvihuoneissa energian kulutus on ollut suurta ja uudella tekniikalla pyritäänkin hakemaan kustannustehokkuutta energian käyttöön. Osassa kasvihuoneista on ollut käytössä kallis sähkölämmitys, osassa kaukolämpö.

–    Uudistuksen jälkeen kasvihuoneet lämpiävät maa- ja kaukolämmöllä. Investoinnin yhteydessä Borealille rakennetaan myös maalämpöjärjestelmä.

Nykyaikaisella kasvihuoneautomaatiolla pystytään säilyttämään kasvihuoneen olosuhteet erittäin stabiileina. Lämpötilan osalta tämä tarkoittaa noin 1-2°C vaihtelua, kun nykyjärjestelmällä vaihtelu voi olla jopa lähes 10°C.

Suurimpana hyötynä Borealilla kuitenkin nähdään, että uusi kasvihuone ja tekniikka parantavat jalostuksen alkuvaiheiden kasvatusoloja niin valon määrän kuin lämpötilojen suhteen ja lisää siten työn onnistumisvarmuutta.

–    Olemme viime aikoina kehittäneet jalostusteknologioitamme, ja mm. uusien bioteknisten jalostusmenetelmiemme takia tarvitsemme nyt enemmän kasvihuonetilaa, Markku Äijälä kertoo.