Kaurojen DON-pitoisuudet pikatestissä – alttiit lajikkeet karsitaan jalostuksella pois

2.10.2020

Kosteaa viljojen kukinta-aikaan ja kosteaa viljojen puintiaikaan. Kun olosuhteet ovat mitä otollisimmat punahometta aiheuttavien Fusarium-sienten leviämiselle ja hometoksiinien syntymiselle, on DON-pitoisuuksien havainnointiin kehitetty immunokromatografinen pikatesti oivallinen työkalu kasvinjalostuksessa.

Kaikki Borealin markkinoille tulevat kauralajikkeet käyvät jalostusprosessin aikana läpi monivaiheisen Fusarium-testauksen. Huolellisen testauksen ansiosta punahomeelle selvästi alttiit lajikekandidaatit pystytään karsimaan pois jatkojalostuksesta jo varhaisessa vaiheessa eivätkä ne koskaan pääse markkinoille lajikkeeksi asti.

Testasimme alkusyksystä Borealilla, näkyykö omilla koekentillämme viitteitä DON-pitoisuuksien kohoamisesta erityisesti kauralla. Teimme DON-määritykset muutamasta kauraerästä sekä yhdestä vehnästä. Näytteet keräsimme linjalisäyksiltä, fusariumin tartutuskentältä sekä siemenlisäyksessä olevalta peltolohkolta. Näytteet analysoimme vasta-aineisiin perustuvalla liuskatestillä. Katso videolta, miten DON-määritys tehtiin sen jälkeen, kun viljanäytteet oli jauhettu.

Analyysin tuloksissa DON-pitoisuus oli koholla ainoastaan yhdessä näytteessä. Korkea DON-pitoisuus, noin 2300 mikrogramma kilossa, löytyi kaurasta, joka oli kylvetty fusarium-tartutuskentän ympärille. Kaikissa muissa näytteissä pitoisuus jäi alle 500 µg/kg:n. DON -toksiinin raja-arvo elintarvikekäytössä on 1750 mikrogrammaa kilossa.

Koska täysin punahomeelle immuunia kauralajiketta ei ole onnistuttu vielä kehittämään, on pieni hometoksiiniriski aina olemassa. Kaikista ennakko-odotuksista poiketen tänä vuonna näyttää kuitenkin onneksi siltä, että tilanne viljan vastaanotossa on hometoksiinien osalta rauhallinen eikä riski realisoidu.